Příjem žádostí do 15. výzvy IROP byl ukončen

V pondělí 31. 8. 2020 byl ukončen příjem žádostí do 15. výzvy MAS – IROP – Doprava III. Výzva byla zaměřena na aktivitu Bezpečnost dopravy. Celkem byly do výzvy podány čtyři projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci chodníků (Obec Vepříkov, Město Havlíčkův Brod, Město Golčův Jeníkov, Obec Hněvkovice).

Celková výše způsobilých výdajů podaných žádostí o podporu dosahuje výše
6 130 178,72 Kč, alokace výzvy činila 3 669 977,00 Kč. Projekty nyní projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, kterou budou provádět pracovníci MAS.

Seznam přijatých projektů je k dispozici ZDE.

MAS vyhlásila výzvu IROP – Doprava III

V pátek 3. 7. 2020 byla vyhlášena výzva MAS IROP – Doprava III. Výzva je zaměřena na aktivity týkající se bezpečnosti dopravy. Mezi podporované projekty patří rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků či výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy. Objem peněžních prostředků ve výzvě přesahuje 3,6 mil. Kč.

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen dne 31. 8. 2020 ve 12:00. Bližší informace k výzvě jsou k dispozici ZDE.

Ve středu 15. 7. 2020 se bude konat seminář pro žadatele, informace jsou k dispozici v pozvánce ZDE. V případě zájmu o účast nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu kralovska-stezka@centrum.cz či tel. 739 239 366.

Kraj Vysočina poskytne dotace na hospodaření v lesích

V pondělí 2. 9. 2019 zahájí Kraj Vysočina příjem žádostí o dotaci v rámci programu Hospodaření v lesích 2019 II.  Účelem podpory je snižování dopadů kalamit v lesích způsobených škůdci nebo klimatickými změnami a dotaci lze získat např. na výsadbu stromků či zřizování oplocenek. Podporu mohou získat majitelé lesů na území Kraje Vysočina nebo osoby, které v těchto lesích hospodaří. Jeden žadatel může získat max. 500 tis. Kč.

Alokace výzvy činí 50 mil. Kč. Žádosti o dotaci mohou zájemci podávat do konce září. Podrobné informace k výzvě jsou již nyní k dispozici na webu Kraje Vysočina ZDE.

Pozvánka na seminář k výzvě IROP – Zázemí pro vzdělávání II

MAS Královská stezka si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k 10. výzvě MAS IROP – Zázemí pro vzdělávání II. Tato výzva bude vyhlášena dne 2.9.2019, příjem žádostí bude probíhat do 15. 11. 2019. Výzva bude stejně jako v případě výzvy Zázemí pro vzdělávání I podporovat následující aktivity: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, Infrastruktura základních škol a Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Na semináři, který se uskuteční 4. 9. 2019 od 13 hodin v kanceláři MAS (Žižkovo nám. 66, Habry), bude možné konzultovat případné dotační záměry.

Pozvánka na seminář je k dispozici ZDE.

Skákací hrad k zapůjčení

MAS Královská stezka rozšířila sortiment zapůjčovaného vybavení o nový dětský skákací hrad, který je Vám k dispozici za 1 500 Kč/den.

V případě zájmu o půjčení prosím kontaktujte Lucii Šulcovou na tel. 603 201 840 či na e-mailu kralovska-stezka@centrum.cz

               

Pozvánka na exkurzi “Učíme se od sousedů-Slovensko”

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS kraje Vysočina o.p.s. pořádá akci “Učíme se od sousedů – Slovensko” zaměřenou na výměnu zkušeností a poznatků MAS kraje Vysočina o.p.s. a dvou slovenských MAS. MAS Vršatec a MAS Strážovské vrchy nabídnou ukázku úspěšných projektů tematicky zaměřených na PRV, které byly realizovány na jejich území či v blízkém okolí v programových obdobích 2007–2013/2014–2020. Dále budou prezentovány další projekty realizované metodou LEADER.

Exkurze se uskuteční v termínu 29. 7. – 31. 7. 2019.

Přihlášky účastníků jsou přijímány do 22. 7. 2019 prostřednictvím e-mailu kralovska-stezka@centrum.cz

Podrobnější informace včetně programu jsou k dispozici v pozvánce ZDE.

 

 

 

Gastronomický festival v Habrech se opět vyvedl

Druhou červnovou sobotu bylo na Žižkově náměstí v Habrech živo, a to nejen po stránce gastronomické, ale i po stránce sportovní. Letošní ročník Gastronomického festivalu obohatila svým programem Sportovní organizace Wannado. Návštěvníci si mohli změřit síly na nafukovací překážkové dráze Ninja race a zastřílet si laserový biatlon. Mimo jiné mohla návštěvníky pobavit i Hopsej aréna.

Počasí přálo stejně jako v loňském roce, a tak mohlo plynout vše podle plánu. Letošní gastroprogram si vzali pod křídla pánové Jaromír Bursa a Robert Černík a za pomoci diváků připravili sushi.

Doprovodný program obohatila dechová kapela Věnovanka, HardFolková skupina Tři tečky a v závěru La Sklerosa Revival Band. V odpoledních hodinách program zpestřilo vystoupení zápasníka a držitele bronzové olympijské medaile Marka Švece a dalších sportovních klubů z území Místní akční skupiny Královská stezka o.p.s.

Po celý den byl rovněž k dispozici dětský koutek se skákacím hradem, malování na obličej a spousta dalšího vyžití, např. Cool wood dílna. Zájemci se mohli nechat i nalíčit nebo učesat.

Děkujeme všem návštěvníkům  za hojnou účast a budeme se těšit zase příští rok;)

Fotogalerie z akce je k dispozici na FB ZDE. Fotky nejen z letošního ročníku festivalu si potom můžete prohlédnout ZDE. 

Otevřena výzva MAS IROP – Sociální podnikání

Od pondělí 3. 6. 2019 přijímá MAS žádosti o podporu v rámci výzvy IROP – Sociální podnikání. Výzva podporuje podnikatelské subjekty, a to jak vznik nových sociálních podniků, tak i rozšíření aktivit stávajících sociálních podniků. Mezi podporované aktivity výzvy patří výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků. Žádosti o podporu lze podávat do 25. 8. 2019.

Veškeré informace k výzvě jsou zveřejněny na webu MAS ZDE. V případě zájmu si lze také domluvit osobní konzultaci, a to prostřednictvím e-mailu kralovska-stezka@centrum.cz či tel. 774 709 322.