Cestovní ruch

Shadow
Slider

“Místní akční skupina Královská stezka se v oblasti podpory cestovního ruchu v území zaměřuje především na sdružování subjektů cestovního ruchu, podporu regionu a služeb v oblasti cestovního ruchu, dále směruje dotace do oblasti cestovního ruchu v území a propaguje region.”

ArrowArrow
Shadow
Slider