Řídící výbor – Světlá nad Sázavou

Řídící výbor je hlavní pracovní orgán partnerství MAP a  je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

Řídící výbor je především platformou pro:
– Spolupráci všech aktérů ve vzdělávání v ORP Světlá nad Sázavou
– Projednání všech návrhů a podkladů k realizaci a přípravě
– Projednání podkladů k evaluaci a aktualizaci dat
– Projednání aktuálně sesbíraných výstupů a dat, se kterými jsou seznamováni i členové pracovních skupin a zároveň s nimi pracují (stejně jako realizační tým)
– Zprostředkování přenosu informací v území
– Schválení aktualizací Strategického rámce MAP, Analytické části MAP, Implementační části  MAP apod. (tedy finálního MAP)

Složení řídícího výboru:

Složení Řídícího výboru SNS

Ostatní dokumenty:

Zápis z ustavujícího zasedání Řídícího výboru

Zápis ze zasedání Řídícího výboru 12.6.2019

Zápis ze zasedání Řídícího výboru 5. 9. 2019

Zápis ze zasedání Řídícího výboru 22. 1.2020

Zápis ze zasedání Řídícího výboru 8.9.2020