Polytechnické vzdělávání HB

Pracovní skupina pro polytechniku

Obsahem práce je rozvoj polytechnické výchovy v ORP Havlíčkův Brod, a to napříč celým vzdělávacím systémem – od MŠ, přes ZŠ, po VOŠ. Využijeme místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS podpoříme projekty identifikované v Akčním plánu MAP I.
Dalším výstupem bude podpora zavádění nových výukových metod, zavádění nových pomůcek do výuky polytechniky, environmentálního vzdělávání a řemesel tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků. Součástí práce bude také spolupráce s místními podniky a podnikateli
s cílem podnítit podnikavost a kreativitu.

Členové PS:

Martin Domkář

David Šorm

Veronika Dobrovolná

Ilona Sýkorová

Jaromír Sukup

Zápisy ze zasedání  pracovní skupiny:

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 19.11.2018

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 18.3.2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 4.6.2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 28.8.2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 7.11. 2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 9.1.2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 5. 3. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 18. 6. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 8. 12. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 28. 4. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 29. 6. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 24. 8.2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 6. 12. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 2. 5. 2022

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 7. 6. 2022

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 23. 8. 2022