Polytechnické vzdělávání SNS

Pracovní skupina pro polytechniku: 

Obsahem je rozvoj polytechnické výchovy v ORP Světlá nad Sázavou, a to napříč celým vzdělávacím systémem – od  MŠ, přes ZŠ, po VOŠ. Využijeme místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS podpoříme projekty identifikované v Akčním plánu MAP I. Dalším výstupem bude podpora  zavádění nových výukových metod, zavádění nových pomůcek do výuky polytechniky, environmentálního vzdělávání a řemesel tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků. Součástí práce bude také spolupráce s místními podniky a podnikateli s cílem podnítit podnikavost a kreativitu

Členové pracovní skupiny:

Miroslav Hánečka

Olga Fialová – místní lídr MAP II 

Pavel Ešner

Hana Štercová

David Šorm

Monika  Poulová

Zápisy ze zasedání  pracovní skupiny:

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 3. 12. 2018

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 26. 3. 2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 11. 6. 2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 29. 8. 2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 31.10.2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 7.1.2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 4. 3. 2020

Zápise ze zasedání pracovní skupiny dne 17. 6. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 9. 12. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 27. 4. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 29. 6. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 25.8.2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 27. 4. 2022

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 8. 6.  2022

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 24. 8. 2022