Slider na hlavní stránce

Gastronomický festival
Cista Reka Sazava

Čistá řeka Sázava

Na úseku z Havlíčkova Brodu po Chřenovice

Stezka Poznani

Stezka poznání

Putování po známých i méně známých místech Vysočiny

CYKLOVÝLET 8 26.8.2023

CYKLOVÝLET 8
26.8.2023

vydejte se společně s námi Vysočinou na kole

previous arrow
next arrow

AKTUÁLNÍ VÝZVY MAS

Aktuálně vypsané výzvy Místní akční skupinou Královská stezka v programovém období 2021 – 2027:

 

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

Nová zelená úsporám Light 

MAS Královská stezka poskytuje poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light pro obyvatele území MAS Královská stezka (mapa území).

Více informací naleznete zde: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

Závazné pokyny pro žadatele naleznete zde.

Nová zelená úsporám Light – informační leták

Kontakt pro více informací: Ing. Barbora Elsaghier, tel: 799 114 146 ; Mgr. Gustav Charouzek, tel: 774 489 322, email: kancelar@kralovska-stezka.cz


DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI O PODPORU

1. Fotodokumentace – stav před započetím realizace navrhovaných opatření.

2. Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako dotační, bude účtem, na který Fond proplatí podporu.

3. Dokument prokazující čerpání starobního důchodu, invalidního důchodu 3.stupně, případně příspěvku na bydlení či přídavku na dítě.

4. Zpráva o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) – závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Zpráva musí být potvrzena členem místní akční skupiny České republiky (dále jen „MAS“), nebo pracovníkem energetického konzultačního a informačního střediska (dále jen „EKIS/M-EKIS“).