SPRSS Havlíčkův Brod

Veřejné připomínkování SPRSS probíhalo od 27. 4. do 13. 5. 2022, připomínky z řad široké veřejnosti bylo možné zasílat na e-mail kancelar@kralovska-stezka.cz.
Text SPRSS na roky 2022 – 2025 v připomínkovací verzi je k dispozici ZDE.
 Zpráva o vypořádání přijatých připomínek je k dispozici ZDE.

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP HAVLÍČKŮV BROD 2019 – 2021

 

Od listopadu 2017 do konce října 2019 realizovala MAS Královská stezka projekt plánování sociálních služeb pro území ORP Havlíčkův Brod.

Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb  podporujících sociální začleňování. Účelem projektu bylo vytvoření komplexního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS) na území ORP Havlíčkův Brod pro období 2019 – 2021 a následný akční plán na roky 2019 a 2020. Celý proces byl podpořen systémovým vzděláváním členů realizačního týmu projektu.

MAS realizovala tento projekt metodou komunitního plánování, tzn. se zapojením veřejnosti a všech hlavních aktérů v oblasti sociálních služeb na území regionu (zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb). V rámci projektu byly vytvořeny následující dvě pracovní skupiny sestávající z odborníků na danou oblast:

  • PS Senioři
  • PS Rozvoj ostatních sociálních služeb

Název projektu: Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006516

Partner projektu: město Havlíčkův Brod

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Dokument SPRSS

V pondělí 9. 9. 2019 byl Zastupitelstvem města Havlíčkův Brod schválen Střednědobý plán sociálních služeb pro ORP Havlíčkův Brod (SPRSS) na roky 2019 – 2021 a Akční plán na období 2019/2020.

SPRSS ORP Havlíčkův Brod je k dispozici ZDE, Akční plán ZDE.

Revizní verze dokumentu se zapracovanými připomínkami je k dispozici ZDE.

Vyhodnocení Akčního plánu 2019/2020 – červen 2020

V pondělí 22. 6. 2020 proběhlo setkání členů realizačního týmu projektu za účelem vyhodnocení dosavadního průběhu stanovených aktivit.

Zpráva o průběhu plnění Akčního plánu 2019/2020 je k dispozici ZDE.

Akční plán 2021 – říjen 2020

Plánované záměry a aktivity na rok 2021 jsou k dispozici v Akčním plánu ZDE.

Vyhodnocení Akčního plánu 2021 – říjen 2021

Ve středu 27. 10. 2021 proběhlo setkání členů realizačního týmu projektu za účelem vyhodnocení dosavadního průběhu stanovených aktivit.

Zpráva o průběhu plnění Akčního plánu 2021 je k dispozici ZDE.

Videonahrávky

Video se základními informacemi o projektu, ve kterém jsou shrnuty  dosavadní výstupy projektu, můžete zhlédnout ZDE.

Rozhovor s PhDr. Ivanou Štrossovou, radní města Havlíčkova Brodu, je k dispozici ZDE. V rozhovoru se mj. dozvíte, jaká byla motivace města Havlíčkova Brodu zapojit se do projektu a jaké priority má město v sociální oblasti na následující roky.

Video, které nastiňuje směřování a způsob naplňování plánu sociálních služeb po schválení dokumentu Zastupitelstvem města Havlíčkův Brod, je k dispozici ZDE.

Zápisy z jednání pracovních skupin

Zápis z jednání pracovních skupin – 14. 2. 2019

Cíle, opatření, aktivity – návrh

Zápis 5. PS ROSS

Zápis 5. PS senioři

Strategické cíle a opatření

Zápis z jednání pracovních skupin – 4. 12. 2018

Zápis z 4. pracovní skupiny Senioři + Rozvoj

Zápis z jednání pracovních skupin – 18. 9. 2018

Zápis z 3. pracovní skupiny ROSS

Výstupy z pracovní skupiny ROSS

Zápis z 3. pracovní skupiny senioři

Výstupy z pracovní skupiny senioři

Zápis z jednání pracovních skupin – 28. 5. a 29. 5. 2018

Zápis_druhé_setkání_prac._skupina_ROSS_HB

Zápis_druhé_setkání_prac. skupina_senioři_HB

Zápis z jednání pracovních skupin – 14. 2. 2018

Zápis první Řídící skupiny a pracovních skupin HB

Dotazník pro uživatele soc. služeb

Dotazník_pro_uživatele_soc._služeb_Senioři_HB

Dotazník_pro_uživatele_soc._služeb ZP_MP_rozvoj_ostatních_služeb_HB

Jednací řád pracovních skupin

Organizační a jednací řád HB