Financování HB

Pracovní skupina pro financování

Důležitou sférou, kterou se pracovní skupina může zabývat, je podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Jedná se o právní, správní, personální, finanční, účetní, manažerské poradenství a možnost pomoci při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol. Členové PS mohou být z řad ředitelů, zřizovatelů, zástupců MAS, mikroregionu a dalších zástupců.

Členové PS:

Jaroslava Janů

Miloš Fikar

Luboš Pospíchal

Jana Králová 

Veronika Prchalová

Veronika Dobrovolná

Zápisy ze zasedání pracovní skupiny:

Zápis z pracovní skupiny ze dne 14.11.2018

Zápis z pracovní skupiny ze dne 18.3.2019

Zápis z pracovní skupiny ze dne 4.6.2019

Zápis z pracovní skupiny ze dne 28.8.2019

Zápis z pracovní skupiny ze dne 7.11.2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 9.1.2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny 5. 3. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 18. 6. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 8. 12. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 28. 4. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 29. 6. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 24. 8. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 6. 12. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 2. 5. 2022

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 7. 6. 2022

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne  23. 8. 2022