Operační program Zaměstnanost

Image Slider 2
Image Slider 1
Highland Cattle
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

OPZ – 1. výzva – Sociální služby I

  UZAVŘENÁ VÝZVA První výzvu k předkládání žádostí o dotaci z OP Zaměstnanost vyhlásila MAS v březnu 2017. Výzva si kladla za cíl podpořit rozšíření využití kvalitních sociálních služeb a dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob, komunitní sociální práce a komunitních center. Prioritní osa  2 Sociální začleňování a boj...

Více informací

OPZ – 2. výzva – Rodina a mladí I

UZAVŘENÁ VÝZVA Cílem opatření výzvy je vytvoření dostatečných možností umístění dětí do předškolních a mimoškolních zařízení tak, aby umožnili rodičům rychlé zapojení na trhu práce. Datum vyhlášení výzvy  16. 10. 2017 Datum zpřístupnění žádosti o podporu 16. 10. 2017, 4:00 hodin Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 16. 10. 2017, 4:00 hodin Datum ukončení příjmu...

Více informací

OPZ – 3. výzva – Sociální služby II

UZAVŘENÁ VÝZVA Příjem žádostí do třetí výzvy MAS OPZ probíhal v září a říjnu 2018. Cílem opatření podporovaných ve výzvě je snižování počtu osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených a zlepšit přístup k sociálním službám pro potřebné cílové skupiny. Datum vyhlášení výzvy MAS 17. 9. 2018 Datum zpřístupnění žádosti o podporu  17. 9. 2018,...

Více informací

OPZ – 4. výzva – Rodina a mladí II

UZAVŘENÁ VÝZVA V pořadí čtvrtou výzvu v tomto operačním programu vyhlásila MAS v září 2018, přičemž žádosti o podporu byly přijímány do konce října stejného roku. Cílem opatření bylo vytvoření dostatečných možností umístění dětí do předškolních a mimoškolních zařízení tak, aby bylo rodičům umožněno rychlé zapojení na trhu práce. Datum vyhlášení výzvy MAS 17.9.2018 Datum...

Více informací

OPZ – 5. výzva – Zaměstnanost I

UZAVŘENÁ VÝZVA Příjem žádostí probíhal od 28. 2. do 14. 4. 2019. Cílem výzvy bylo přispívat k řešení regionální nezaměstnanosti prostřednictvím vytvářením nových pracovních míst, poradenství, rekvalifikací a dalších aktivit podporovaných výzvou. Datum vyhlášení výzvy MAS 28. 2. 2019 Datum zpřístupnění žádosti o podporu 28. 2. 2019, 4:00 hodin Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 28....

Více informací

OPZ – 6. výzva – Rodina a mladí III

UZAVŘENÁ VÝZVA Dne 28. 8. 2019 byl zahájen příjem žádostí o podporu v rámci výzvy Rodina a mladí III. Cílem výzvy je zajištění péče o děti a umožnit pečujícím osobám zapojit se na trhu práce. Datum vyhlášení výzvy MAS 28. 8. 2019 Datum zpřístupnění žádosti o podporu 28. 8. 2019, 4:00 hodin Datum zahájení příjmu...

Více informací

OPZ – 7. výzva – Zaměstnanost II

UZAVŘENÁ VÝZVA Dne 24. 9. 2019 byl zahájen příjem žádostí o podporu v rámci výzvy Zaměstnanost II. Cílem výzvy je přispívat k řešení regionální nezaměstnanosti prostřednictvím vytvářením nových pracovních míst, poradenství, rekvalifikací a dalších aktivit podporovaných výzvou. Datum vyhlášení výzvy MAS 24. 9. 2019 Datum zpřístupnění žádosti o podporu 24. 9. 2019, 4:00 hodin Datum zahájení...

Více informací

OPZ – 8. výzva – Sociální podnikání I

UZAVŘENÁ VÝZVA V pořadí osmá výzva MAS z OP Zaměstnanost podporuje aktivity zaměřené na vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Žádosti o podporu mohou zájemci podávat od 24. 9. 2019 do 30. 3. 2020. Datum vyhlášení výzvy MAS 24. 9. 2019 Datum zpřístupnění žádosti o podporu 24. 9. 2019, 4:00 hodin Datum...

Více informací

OPZ – 9. výzva – Sociální služby III

UZAVŘENÁ VÝZVA Výzva byla vyhlášena dne 24. 9. 2019, příjem žádostí potrvá do 30. 11. 2019. Cílem opatření podporovaných ve výzvě je snižování počtu osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených a zlepšit přístup k sociálním službám pro potřebné cílové skupiny. Datum vyhlášení výzvy MAS 24. 9. 2019 Datum zpřístupnění žádosti o podporu 24. 9....

Více informací

OPZ – 10. výzva – Rodina a mladí IV

UZAVŘENÁ VÝZVA Dne 25. 11. 2019 byl zahájen příjem žádostí o podporu v rámci výzvy Rodina a mladí IV. Cílem výzvy je zajištění péče o děti a umožnit pečujícím osobám zapojit se na trhu práce. Datum vyhlášení výzvy MAS 25. 11. 2019 Datum zpřístupnění žádosti o podporu 25. 11. 2019, 4:00 hodin Datum zahájení příjmu...

Více informací