OPZ – 4. výzva – Rodina a mladí II

UZAVŘENÁ VÝZVA

V pořadí čtvrtou výzvu v tomto operačním programu vyhlásila MAS v září 2018, přičemž žádosti o podporu byly přijímány do konce října stejného roku. Cílem opatření bylo vytvoření dostatečných možností umístění dětí do předškolních a mimoškolních zařízení tak, aby bylo rodičům umožněno rychlé zapojení na trhu práce.

Datum vyhlášení výzvy MAS

17.9.2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

17.9.2018, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

17.9.2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31.10.2018, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

24 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31.12.2021

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

 400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

700 000 CZK

Finanční alokace výzvy

 2 223 000 CZK

Dokumentace k výzvě