ŠABLONY II

Projekty zjednodušeného vykazování, tzv. šablony jsou podporovány výzvami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Více informací k výzvám naleznete v jednotlivých sekcích šablony I a šablony II. O šablony mohou žádat školy a školské subjekty (mateřské školy, základní školy, školní kluby, školní družiny, střediska volného času a základní umělecké školy). Hlavní cílem výzvy je, aby podání žádosti o podporu bylo pro subjekty/školy, co možná nejjednodušší. Z tohoto důvodu nemusí školy a školská zařízení samy definovat podobu jednotlivých aktivit (aktivitou se rozumí šablona). Šablony jsou pro ně předem definovány a jejich výběrem se projekt sestavuje.

Kde hledat pomoc se šablonami? 

MAS  poskytuje školám a školským zařízením na Havlíčkobrodsku a Světelsku pomoc při zpracování žádosti o podporu a také při následné administraci a vykazování již schváleného projektu.

Máte-li jakoukoli otázku nebo problém, kontaktujte nás na číslech 731 177 745 (Chalupová Tereza) nebo 731 111 882 (Krupičková Nikola). Pokusíme se Vám pomoci co možná nejlépe.

INFORMACE K ŠABLONÁM V DOBĚ KORONAVIRU


DOKUMENTY ŠABLONY II


Vzory příloh ke zprávě o realizaci 


Žádost o změnu 


Dotazníkové šetření – po ukončení realizace projektu Šablony II