Šablony I (OP JAK)

Základní informace

Cíl výzvy

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Grafický přehled šablon dle oprávněných žadatelů:

Mateřské školy

Základní školy včetně školních družin a školních klubů

Základní umělecké školy

Střediska volného času

Pedagogicko-psychologické poradny

Více informací a přehled dokumentů naleznete zde: https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/

Podání žádosti o podporu:

25. 5. 2022 – 28. 4. 2023

v aplikaci IS KP21+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/

Administrace šablon přes MAS – zpoplatněno

Konzultační linka pro šablony OP JAK:

e-mail: dotazyZP@msmt.cz

tel. 234 814 777

Každý pracovní den od 9 do 15 hodin.