Programové období 2014 – 2020

Výzvy vyhlašované MAS

MAS Královská stezka v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro roky 2014 - 2020 vyhlašuje výzvy pro předkládání žádostí o dotaci v následujících operačních programech: Integrovaný regionální operační program (IROP) IROP je široce zaměřený program podporující investiční záměry v oblasti dopravy, vzdělávání, sociálního podnikání, územního rozvoje apod. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní...

Více informací

Nová strategie rozvoje regionu MAS

Projekt s názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2015 - 2023 - Zapomenutý kraj je zaměřen na implementaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Královská stezka. V rámci implementace se jedná o činnosti spojené s procesem administrace SCLLD a projektů, jež SCLLD naplňují. Mezi další činnosti aktérů patří animace...

Více informací

Projekty spolupráce

MAS Královská stezka realizuje v programovém období 2021 - 2027 dva projekty ve spolupráci jak s českými, tak zahraničními subjekty. Projekt spolupráce LOVE FOOD Projekt spolupráce NAVIGAČNÍ INFRASTRUKTURA PRO CYKLO A PĚŠÍ TURISTIKU

Více informací

Úspěšně zrealizované projekty

V této sekci si můžete prohlédnout příklady projektů, které byly úspěšně zrealizovány v rámci výzev MAS Královská stezka, a to z Programu rozvoje venkova (PRV), Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v dotačním období 2014 - 2020. Program rozvoje venkova OP Zaměstnanost Integrovaný regionální OP -...

Více informací