Projekty spolupráce

MAS Královská stezka realizuje v programovém období 2021 – 2027 dva projekty ve spolupráci jak s českými, tak zahraničními subjekty.

Projekt spolupráce LOVE FOOD