REGIONÁLNÍ UČEBNICE

Regionální učebnice AŤ MĚ TRČKA TRKNE

Urozený pan Mikuláš Trčka z Lípy a na Lipnici urozeným paním a pánům jakož i pacholkům všelijakým po rozmachu ducha svého vždy toužících a bažících a po rodišti i bydlišti svém se pídících neustále ve shonu tohoto světa nestálého znamená toto psaní:

Já, ctihodný pán pan Mikuláš Trčka z Lípy a na Lipnici rozhodl jsem se zvůle své sloužiti vám jakožto průvodce po místech kraje tohoto, kde všelijaké statky jsem zakoupil a jenžto jest neuvěřitelně bohatý co se přírody, dějin a všelijakých jiných záležitostí dotýče.

Takto uvádí významný šlechtic, jehož rod se zapsal nesmazatelným způsobem do dějin našeho kraje učebnici připravenou Královskou stezkou o. p. s. k vydání a určenou pro pedagogy a školy havlíčkobrodského regionu. Na tomto místě naleznete veškeré informace k učebnici, doprovodný program – workshopy pro učitele a pro žáky, doprovodné úkoly a další.

Učebnice vznikla ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod. 

Učebnice bude představena veřejnosti v dubnu 2022!

Elektronická verze učebnice – ke stažení zde 

 

Učebnice byla financována z projektů

  • Podpora vzdělávání – MAP ORP Havlíčkův Brod II  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009029
  • Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou  II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008981