Místní akční plány

Image Slider 2
Shadow

MAP

Královská stezka o.p.s. je realizátorem dvou projektů na Místní akční plány vzdělávání: Podpora vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brod Partner projektu: Město Havlíčkův Brod registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000286 Podpora vzdělávání - MAP ORP Světlá nad Sázavou Partner projektu: Město Světlá nad Sázavou registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000287 Zaměstnanci MAP ORP Havlíčkův Brod - Karolína Ortová - metodik -...

Read more ...

MAP III

Královská stezka o.p.s. je realizátorem dvou projektů v rámci výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území. Podpora vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brod - CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023066 Podpora vzdělávání - MAP ORP Světlá nad Sázavou - CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023067 Projekty jsou realizovány od 1. 9. 2022 - 30. 11. 2023 MAP je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního (společného) vzdělávání...

Read more ...

MAP IV

    Královská stezka o.p.s. je realizátorem projektu MAP v rámci výzvy  Akční plánování v území - MAP (Výzva č. 02_23_017). Cílem výzvy Akční plánování v území – MAP (tj. místní akční plány rozvoje vzdělávání) je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v daném místě,...

Read more ...

MAP II

        Od roku 2018 začala MAS Královská stezka s realizací dvou projektů v rámci výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II Podpora vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brod II - CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009029 Podpora vzdělávání - MAP ORP Světlá nad Sázavou  II -CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008981 Projekty jsou zaměřeny na podporu společného plánování a sdílení aktivit na území....

Read more ...