Čtenářská gramotnost HB

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost 

Obsahem práce je rozvoj a podpora výuky čtenářské gramotnosti na území RP Havlíčkův Brod, a to jak na úrovni pregramotnosti MŠ, tak na úrovni ZŠ.  Využijeme místních i externích lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS podpoříme projekty obsažené v Akčním plánu MAP I. Dalším výstupem bude  podpora zavádění nových výukových metod, zavádění nových pomůcek do výuky ČJ, případně jazyků tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků.

Členové PS:

Ilona Lacinová

Lucie Gregorová

Martina Brychtová

Marie Brabcová

Marcela Hájková

Zápisy ze zasedání  pracovní skupiny: 

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 20.11.2018

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 18.3.2019 

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 4.6.2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 28.8.2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 7.11.2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 9.1.2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 5. 3. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 18. 6. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 8. 12. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 28. 4. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 29. 6. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 24. 8. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 6. 12. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 2. 5. 2022

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 7. 6. 2022

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne  23. 8. 2022