Matematická gramotnost SNS

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost 

Obsahem práce je rozvoj a podpora výuky matematické gramotnosti na území ORP Světlá nad Sázavou, a to jak na úrovni pregramotnosti MŠ tak na úrovni ZŠ. Využijeme místních  lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS podpoříme projekty obsažené v Akčním plánu MAP I. Dalším výstupem bude podpora zavádění nových výukových metod a pořízení nových pomůcek do výuky matematické a i finanční gramotnosti tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků.

Členové pracovní skupina: 

Petra Holatová

Hana Lacinová

Veronika Havlová

Petra Hálová

Marie Maštálková

 

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 28. 11. 2018

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 26. 3. 2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne  11. 6. 2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 29. 8. 2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 31.10.2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 7.1.2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 4. 3. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 17. 6. 2020 

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 9. 12. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 27. 4. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 29. 6. 2021