Čtenářská gramotnost SNS

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost

Obsahem je rozvoj a podpora výuky čtenářské gramotnosti na území ORP Světlá nad Sázavou, a to jak na úrovni pregramotnosti MŠ, tak na úrovni ZŠ. Využijeme místních i externích lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS podpoříme projekty obsažené v Akčním plánu MAP I. Dalším výstupem bude podpora zavádění nových výukových metod, zavádění nových pomůcek do výuky ČJ, případně jazyků tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků

Členové pracovní skupiny: 

Marie Hanzalová

Eva Vlčková

Pavlína Nulíčková 

Eva Milfaitová

Zuzana Kalfusová – místní lídr MAP II

 

Zápisy ze zasedání  pracovní skupiny:

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 15. 11. 2018

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 26. 3. 2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 11. 6. 2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 29. 8. 2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 31.10.2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 7.1.2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 4. 3. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 17. 6. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne  9. 12. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 27. 4. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 29. 6. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 25.8.2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 27. 4. 2022

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 8. 6.  2022

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 24. 8. 2022