Financování SNS

Pracovní skupina pro financování

Důležitou sférou, kterou se pracovní skupina může zabývat, je podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Jedná se o právní, správní, personální, finanční, účetní, manažerské poradenství a možnost pomoci při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol. Členové PS mohou být z řad ředitelů, zřizovatelů, zástupců MAS, mikroregionu a dalších zástupců.

Členové pracovní skupiny: 

Bohuslava Vondrušová – místní lídr MAP II 

Jan Mikeš

Petra Vondrová

Jaroslava Chládová

Vlastimil Špatenka

Zápisy ze zasedání  pracovní skupiny:

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne  26. 11. 2018

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 26. 3. 2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 11. 6. 2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 29. 8. 2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 31.10.2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 7.1.2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 4. 3. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 17. 6. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 9. 12. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 27. 4. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 29. 6. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 25.8.2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 27. 4. 2022

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 8. 6.  2022

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 24. 8. 2022