AKTUÁLNÍ VÝZVY MAS

Aktuálně vypsané výzvy Místní akční skupinou Královská stezka v programovém období 2021 – 2027:

  • Operační program: SPOLEČNÁ ZEMĚDELSKÁ POLITIKA

1.  výzva SZP – Fiche 4 Podnikání malých a středních podniků – aktivita a) Zemědělské podnikání

Termín vyhlášení výzvy: 1. 5. 2024

Termín příjmu žádostí:  3.6. 2024 (do půlnoci) – UKONČEN

Termín podání na RO SZIF: 15. 8. 2024

Více informací najdete zde

 

  • Operační program: TECHNOLOGIE A KONKURENCESCHOPNOST

2. výzva MAS Královská stezka – OP TAK – Technologie pro MAS (CLLD)

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 1. 5. 2024, 8:00

Datum a čas zahájení příjmu záměrů na MAS (tj. mimo IS KP21+): 15. 5. 2024, 12:00

Datum a čas ukončení příjmu záměrů na MAS (tj. mimo IS KP21+): 5. 7. 2024, 12:00

Datum ukončení vyhodnocení záměrů na MAS15. 8. 2024, 12:00

Nejzazší datum podání předběžné žádosti do IS KP21+: 16. 9. 2024, 12:00

Více informací najdete zde