AKTUÁLNÍ VÝZVY MAS

Aktuálně vypsané výzvy Místní akční skupinou Královská stezka v programovém období 2021 – 2027:

1.  INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2  (IROP 2) – KULTURA

  • termín vyhlášení výzvy: 15. 2. 2024, 12:00
  • příjem žádostí: 15. 2. 2024, 12:00
  • ukončení příjmu žádostí: 18. 3. 2024, 12:00
  • podrobnosti k dané výzvě naleznete zde