Programové období 2021 – 2027

Strategie rozvoje regionu MAS na období 2021+

Strategie komunitně vedeného rozvoje území (SCLLD) SCLLD MAS Královská stezka je integrovaným projektem celého území, na jehož základě dochází ke zkvalitnění všech aspektů života obyvatel v něm žijících. Hlavním cílem je zajištění celkového rozvoje regionu MAS Královská stezka. Tvorba SCLLD  Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 - 2027 vytváří Královská stezka o.p.s. ve spolupráci...

Více informací