Programové období 2021 – 2027

Strategie rozvoje regionu MAS na období 2021+

Strategie komunitně vedeného rozvoje území (SCLLD) SCLLD MAS Královská stezka je integrovaným projektem celého území, na jehož základě dochází ke zkvalitnění všech aspektů života obyvatel v něm žijících. Hlavním cílem je zajištění celkového rozvoje regionu MAS Královská stezka. Strategie rozvoje území MAS Královská stezka na období 2021-2027 je k dispozici ZDE. Tvorba SCLLD  Strategii komunitně vedeného...

Více informací

Výzvy MAS

MAS Královská stezka v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro roky 2021 - 2027 vyhlašuje výzvy pro předkládání žádostí o dotaci v následujících operačních programech: Integrovaný regionální operační program 2 (IROP2) IROP2 je široce zaměřený program podporující investiční záměry v oblasti dopravy, vzdělávání, územního rozvoje apod. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj...

Více informací

Projekt OPZ+ MAS Královská stezka 2023-2025

Královská stezka o.p.s. v únoru zahájila tříletý projekt zaměřený na pomoc osobám, které se nachází ve složité životní situaci. Jedná se zejména o osoby se zdravotním postižením, osoby obtížně uplatnitelné na trhu práce a osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách. Prostřednictvím realizace promyšlených dlouhodobých aktivit a práce s komunitou si projekt klade za cíl zlepšit...

Více informací