Strategie rozvoje regionu MAS na období 2021+

Strategie komunitně vedeného rozvoje území (SCLLD)

SCLLD MAS Královská stezka je integrovaným projektem celého území, na jehož základě dochází ke zkvalitnění všech aspektů života obyvatel v něm žijících. Hlavním cílem je zajištění celkového rozvoje regionu MAS Královská stezka.

Strategie rozvoje území MAS Královská stezka na období 2021-2027 je k dispozici ZDE.

Tvorba SCLLD 

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 – 2027 vytváří Královská stezka o.p.s. ve spolupráci s dalšími subjekty v území. V rámci tvorby strategie jsou v území vyplňovány dotazníky ze strany obyvatelů obcí a měst, od podnikatelů a neziskových organizací. MAS také shromažďuje záměry z celého území od dalších zainteresovaných subjektů subjektů, bude pořádat komunitní projednávání v rámci obcí, mikroregionů apod.

Podkladové materiály a výstupy týkající se tvorby SCLLD:

Metoda zapojení

Datum (období) provedení

Sběr a projednání podnětů a záměrů z oblasti sociálních a návazných služeb v rámci jednání Sociálního výboru města Havlíčkův Brod

zápis z jednání k dispozici ZDE

16. 9. 2020

Individuální konzultace a projednání záměrů z oblasti sociálních služeb a komunitní práce

zápis z jednání k dispozici ZDE

19. 10. 2020

Jednání fokusní skupiny

zápis z jednání k dispozici ZDE

28. 4. 2021

Sběr podnětů v rámci konání Valné hromady a veřejné projednání návrhu strategie

zápis z jednání k dispozici ZDE

3. 5. 2021

Individuální rozhovory se starosty obcí v území působnosti MAS

Červenec 2020 – květen 2021

Zapojení dětí a mládeže základních a mateřských škol v území MAS prostřednictvím dotazníkového šetření a výtvarného zpracování

zpráva ze zpracování námětů dětí a mládeže při zjišťování potřeb v území MAS dispozici ZDE

Pozn.: Veškeré uvedené podklady a výstupy jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři MAS.

Jednání na téma sociální, návazné a komunitní služby v rámci přípravy CLLD MAS Královská stezka

Jednání na téma sociální, návazné a komunitní služby v rámci přípravy CLLD MAS Královská stezka

Individuální konzultace a projednání projektových záměrů z oblasti  komunitní práce

Prezenční listiny z výše uvedených akcí jsou k dispozici ZDE.

Leden – únor 2021

 

 

27. 10. 2021

15. 2. 2022 (ORP Světlá n. S.), 16. 2. 2022 (ORP Havlíčkův Brod)

23. 2. – 24. 2. 2022


V programovém období 2021 – 2027 bude realizována strategie MAS Královská stezka na území 71 obcí. Území se oproti současnému programovému období rozšíří o 2 obce Vlkanov a Druhanov, naopak nebude zapojena obec Kamenná Lhota (viz mapa níže).

Složení orgánů místního partnerství je k dispozici ZDE. Statut Královské stezky o.p.s. je k nahlédnutí ZDE.

Děkujeme všem zapojeným subjektům za spolupráci při tvorbě SCLLD MAS Královská stezka.