Strategie rozvoje regionu MAS na období 2021+

Strategie komunitně vedeného rozvoje území (SCLLD)

SCLLD MAS Královská stezka je integrovaným projektem celého území, na jehož základě dochází ke zkvalitnění všech aspektů života obyvatel v něm žijících. Hlavním cílem je zajištění celkového rozvoje regionu MAS Královská stezka.

Tvorba SCLLD 

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 – 2027 vytváří Královská stezka o.p.s. ve spolupráci s dalšími subjekty v území. V rámci tvorby strategie jsou v území vyplňovány dotazníky ze strany obyvatelů obcí a měst, od podnikatelů a neziskových organizací. MAS také shromažďuje záměry z celého území od dalších zainteresovaných subjektů subjektů, bude pořádat komunitní projednávání v rámci obcí, mikroregionů apod.

V programovém období 2021 – 2027 bude realizována strategie MAS Královská stezka na území 71 obcí. Území se oproti současnému programovému období rozšíří o 2 obce Vlkanov a Druhanov, naopak nebude zapojena obec Kamenná Lhota (viz mapa níže).

Složení orgánů místního partnerství je k dispozici ZDE. Statut Královské stezky o.p.s. je k nahlédnutí ZDE.

Děkujeme všem zapojeným subjektům za spolupráci při tvorbě SCLLD MAS Královská stezka.