Rovné příležitosti

1.setkání – POZVÁNKA, ZÁPIS

2.setkání – POZVÁNKA, ZÁPIS