Matematická gramotnost HB

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost 

Obsahem práce je rozvoj a podpora výuky matematické gramotnosti na území ORP Havlíčkův Brod, a to jak na úrovni pregramotnosti MŠ tak na úrovni ZŠ. Využijeme místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS podpoříme projekty obsažené v Akčním plánu MAP I.
Dalším výstupem bude podpora zavádění nových výukových metod a pořízení nových pomůcek do výuky matematické a i finanční gramotnosti tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků.

Členové PS:

Blanka Kučerová

David Šeda

Eva Bártová

Hana Belingerová 

Marie Vomelová

Veronika Dobrovolná

Zápisy ze zasedání pracovní skupiny:

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 19.11.2018

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 18.3.2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 4. 6.2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 28.8.2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 7.11.2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 9.1.2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 5. 3. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 18. 6. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 8. 12. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 28. 4. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 29. 6. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 24. 8. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 6. 12. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 2. 5. 2022

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 7. 6. 2022

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 23. 8. 2022