Čistá řeka Sázava letos již po třinácté

Tradiční čištění řeky Sázavy a jejího okolí se letos odehraje po Velikonocích, a to ve dnech 11. – 15. 4. 2023. Široká veřejnost se do čištění může zapojit právě v sobotu 15. 4. Více informací naleznete v připojeném plakátu.

Pokud máte zájem zapojit se do akce, kontaktujte prosím Lucii Šulcovou (vybraný úsek, počet osob) na tel. 603 201 840 nebo na e-mailu kancelar@kralovska-stezka.cz

Proběhla exkurze “Učíme se od sousedů”

Ve dnech 30. 11. – 2. 12. navštívili zástupci místních akčních skupin kraje Vysočina za podpory Celostátní sítě pro venkov území ležící na hranici 3 krajů (Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského), konkrétně region MAS Vladař o.p.s. Ti přijeli za příklady dobré praxe a za ukázkou úspěšně zrealizovaných projektů zaměřených tematicky nejen na Program rozvoje venkova.

Účastníky hostil Národní dům Podbořany, v jehož jednacích prostorech se hned první den uskutečnila odborná přednáška/diskuze na téma Společná zemědělská politika v novém programovém období 2023-2027, a to za přítomnosti Ing. Lucie Chlupáčové z Oddělení projektových opatření Ministerstva zemědělství. Na ni pak navazovaly prezentace o činnostech MAS v jednotlivých krajích. Druhý den nabídl putování po projektech PRV zaměřených na zemědělství/potravinářství/podnikání (račetická cibulárna, bio farma Hořenice, řemeslný minipivovar v Žatci – Pioneer Beer). Velmi zajímavé povídání pak bylo o Mederově domě v Žatci. Třetí den vyplnila návštěva Komunitního centra psychiatrické léčebny Petrohrad (projekt IROP), vitrážnické dílny podpořené z PRV a úspěšného projektu IROP na vybavení hasičů.

Cílem exkurze bylo posilování partnerství a výměna zkušeností v rámci místních akčních skupin (MAS) z různých krajů, pracovní setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov za účelem předávání zkušeností z implementace PRV ve stávajícím období a příprava na nové programové období, předávání znalostí k jednotlivým opatřením, projektům spolupráce, implementaci článku 20 a další. Byly představeny projekty, které byly podpořeny z evropských dotačních prostředků EU.

Fotogalerie z akce j k dispozici na FB profilu MAS zde. 

Dotace Nová zelená úsporám Light

MAS Královská stezka poskytuje poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light pro obyvatele území MAS Královská stezka (Havlíčkobrodsko, Světelsko) a MAS Šipka (Pelhřimovsko).

Více informací naleznete zde: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

NZÚ Light – PLAKÁT

NZÚ Light – LETÁK

Kontakt pro více informací: Petra Laštovičková, tel: 739 239 366, kancelar@kralovska-stezka.cz

 

 

MPSV vyhlásilo výzvu “Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny”

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) na podporu začleňování osob z Ukrajiny. Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování osob z Ukrajiny, která souvisí s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Aktivity jsou zaměřeny na posilování adaptace rodin a dětí v nových podmínkách po příchodu do ČR, podporu sociální soudržnosti, ukotvení, začlenění a orientaci v české společnosti, prohloubení vztahů v komunitě včetně podpory nekonfliktního soužití, na pomoc s řešením krizové situace, na podporu prevence nezaměstnanosti a prevence bezdomovectví.

Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních sužeb a místní akční skupiny. Finanční alokace výzvy činí 200 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů musí činit alespoň 1 mil. Kč.

Výzva je otevřena do 28. 11. 2022, 12:00 hodin. Žádost o podporu se podává online prostřednictvím portálu ISKP21+ dostupném na  https://iskp21.mssf.cz/

Veškeré informace jsou k dispozici na webu MPSV zde: https://www.esfcr.cz/vyzva-099-opz-plus

Pozvánka na exkurzi “Učíme se od sousedů”

Celostátní síť pro venkov a MAS kraje Vysočina o. p. s. zvou na exkurzi na území MAS Vladař, o.p.s. Třídenní akce se bude konat od 30. 11. do 2. 12. 2022 a je zaměřena na sdílení zkušeností a poznatků místních akčních skupin (MAS) kraje Vysočina, o. p. s. a místní akční skupiny Vladař, o. p. s., jejíž území spadá do 3 krajů – Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského.

Exkurze dále nabídne návštěvu míst úspěšně zrealizovaných projektů Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV) a budou diskutovány možnosti spolupráce s MAS.

Podrobné informace včetně programu jsou k dispozici v pozvánce.

Přihlášku na akci prosím zašlete nejpozději do 13. 11. 2022 na e-mail kancelar@kralovska-stezka.cz

Sedmá cyklovyjížďka je za námi

Počasí cyklovýletu naplánovaného na 17. 9. 2022 moc nepřálo, ale i za chladného počasí se na vyjížďku vydalo 6 odvážlivců. Zastávkami se pro 7. ročník staly Obora Žleby, Berlova vápenka a Pařížovská přehrada, kam jsme z Třemošnice po obědě směřovali údolím řeky Doubravy. I v menším počtu (oproti loňské účasti 26 cyklistů) si to všichni  dle ohlasů užili.

Trasa měřila cca 48 km a vyjížďka byla zdárně ukončena opět v Habrech před 16. hodinou odpolední. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se při další vyjížďce.

Fotogalerie z výletu je k dispozici na FB stránkách ZDE.

 

Online přednášky pro neformální pečující

Kraj Vysočina pořádá sérii přednášek pro neformální pečující. Semináře jsou zdarma, je však nutné provést registraci na vybranou přednášku na adrese kurzy.vysocina@post.cz.

První seminář se koná online formou dne 6. 9. 2022 a bude zaměřený na témata: co je to pečování, jaké pomůcky jsou k pečování potřeba, navazující zdravotní služby, podpora sociálních služeb a komunity.

Podrobné informace jsou k dispozici v přiložených letáčcích.

Cyklovýlet č. 7 se uskuteční v sobotu 17. 9. 2022

Cyklovyjížďka s pořadovým číslem 7 se uskuteční v sobotu 17. 9. 2022. V rámci letošního výletu navštívíme spoustu krásných míst, třeba zámek Žleby spolu s přilehlým parkem a oborou, muzeum vápenictví v Závratci nebo Pařížovskou přehradu. Délka trasy je přibližně 43 km.
Sraz je tradičně na haberském náměstí v 9:00.

Program červnového Gastrofestivalu v Habrech

Program haberského Gastrofestivalu je na světě! Podívejte se, na jakou zábavu se můžete těšit. Akce se koná v sobotu 11. 6. 2022 od 10:00 na Žižkově náměstí v Habrech.

Plakát s podrobným programem je k dispozici ZDE.