Do úklidu v okolí řeky Sázavy se zapojilo více než 700 dobrovolníků

Rok 2024 přinesl již 14. ročník tradiční dobrovolnické aktivity „Čistá řeka Sázava na Vysočině“. Koordinaci akce zajišťovala Královská stezka o.p.s. ve spolupráci s Povodím Vltavy. Událost byla naplánována na týden od 8. 4. do 13. 4. 2024. Počasí přálo, a tak se sbíralo dle plánu.

Své síly ve sběru spojilo 740 dobrovolníků všech věkových kategorií, kterým patří díky za jejich odvedenou práci. Stejně jako v předchozích letech, i v letošním ročníku se do akce zapojily mateřské, základní a střední školy z regionu. Jsme rádi, že zájem škol neustále trvá, i ony si uvědomují vliv člověka na životní prostředí. Každoročně se v týdnu také zapojují zájmové spolky a kluby, včetně menších skupinek přátel, které nemohou jít čistit o víkendu.

Kromě běžných plastových odpadků a skleněných lahví nalezli dobrovolníci několik pneumatik, lopatu, polystyren, oděvy a kusy starého železa. Stále nepříjemně se také projevuje faktor zbylého odpadu ze staveb, které jsou realizovány v blízkosti řeky či silnic.

Pro materiální zabezpečení celé akce potřebujeme každoročně pro každého dobrovolníka pár pevných pracovních rukavic, pytel na odpad, drobné občerstvení a upomínkový předmět pro radost. Následně je nutné také odpad svézt (ať již lodí či autem) a uložit ho.

Velice si vážíme podpory našich partnerů a sponzorů akce, díky kterým je možné akci každoročně uspořádat a pomoci tak přírodě. DĚKUJEME!

Děkujeme také všem zúčastněným a budeme se opět těšit v příštím roce.

Fotogalerii z akce je k dispozici na FB profilu Královské stezky ZDE.

Pozvánka na workshop “Učíme se spolupracovat v Kraji Vysočina”

Krajská síť MAS Kraje Vysočina ve spolupráci se SZIF zve na dvoudenní workshop „UČÍME SE SPOLUPRACOVAT V KRAJI VYSOČINA“.

Akce se bude konat 15. – 16. května 2024 na území Místní akční skupiny Jemnicko, o.p.s a je určena pro zástupce místních akčních skupin Kraje Vysočina, další subjekty zapojené do implementace CLLD a partnery Celostátní sítě pro venkov.

Podrobný program akce včetně informací o registraci naleznete v pozvánce ZDE.

Tradiční akce Čistá řeka Sázava se blíží

Již 14. ročník neziskové dobrovolnické akce, která má za cíl vyčistit řeku Sázavu a její okolí od odpadků a nečistot, se letos uskuteční v týdnu od 8. 4. 2024 do 13. 4. (během týdne čistí školy, sobota patří veřejnosti). Připojte se k dobrovolníkům a přijďte 13.4. 2024 na jeden z úseků čištění uvedených na plakátu. Dostanete pevné rukavice, pytle na odpad, malou svačinku a upomínkový předmět. Navíc se poznáte s dalšími lidmi, kterým není lhostejné životní prostředí.

Podrobnější informace naleznete na FB události: https://www.facebook.com/events/693668399602632/?ref=newsfeed

Nová zelená úsporám Light

Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. poskytuje poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light. Ve středu 17. 1.  2024 byl spuštěn příjem žádostí v rámci nové výzvy 1/2024, která je rozšířena o nové podmínky programu – především o možnost příjmu žádostí domácností  v bytových domech a také o rozšíření skupiny žadatelů – rodiny s dětmi pobírající přídavek na dítě.

Veškeré informace jsou uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory na webu: https://novazelenausporam.cz/dokument/3060, verze 4, platná od 17. 1. 2024.

V případě zájmu o dotaci kontaktujte, prosím, zaměstnance Místní akční skupiny Královská stezka o.p.s. na následujících telefonních číslech: 799 114 146 nebo 774 489 322. V případě, že se nebudete moci dovolat, prosím, zašlete nám Váš dotaz na email kancelar@kralovska-stezka.cz.

První výzva OP TAK bude vyhlášena v listopadu 2023

MAS Královská stezka plánuje vyhlášení 1. výzvy Technologie pro MAS (CLLD) v rámci OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Výzva je určena malým a středním podnikům. Podporovány budou pouze projekty s místem realizace na území MAS se schváleným programovým rámcem, podmínkou výzvy je právě jedno místo realizace projektu. Tímto jsou tedy vyloučeny mobilní provozovny.

Výzva bude zaměřena na pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň podniku a jeho konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby, a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Mezi podporované aktivity patří následující:

✅robotizace, automatizace, digitalizace

✅web, cloud

✅komunikační a identifikační infrastruktura

Předpokládané vyhlášení výzvy na MAS je 15. listopadu 2023.

Veškeré informace k výzvě a k jejím podmínkám naleznete ZDE.

V případě dotazů nebo konzultace záměrů do výzvy se prosím obracejte na Ing. Barboru Elsaghier, tel.:  799 114 146, e-mail: kancelar@kralovska-stezka 

Pozvánka na seminář – Nová zelená úsporám Light

MAS Královská stezka poskytuje poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light pro obyvatele území MAS Královská stezka (Havlíčkobrodsko, Světelsko a Ledečsko).

Více informací k programu naleznete zde: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

Dne 14. června 2023 od 14:30 budeme v Sokolovně v Ledči nad Sázavou. Pokud máte zájem o více informací, přijďte a zkonzultujeme Vaše záměry.

 

Gastronomický festival v Habrech je za dveřmi

Sedmý ročník Gastronomického festivalu se uskuteční v sobotu 10. 6. 2023 na haberském náměstí.  Akci pořádá Svazek obcí Haberska a Královská stezka o.p.s. ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov, Krajem Vysočina a dalšími partnery. Přijďte se pobavit, začínáme v 10:00.

Novinky v programu Nová zelená úsporám Light

MAS Královská stezka poskytuje poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light pro obyvatele území MAS Královská stezka (Havlíčkobrodsko, Světelsko a Ledečsko).

Od 2. 5. 2023 byla přidána ke stávajícím opatřením možnost pořízení a instalace solárních systémů na ohřev vody.

Více informací naleznete zde: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

Kontakt pro více informací:

Barbora Elsaghier, tel.: 799 114 146

Gustav Charouzek, tel.: 774 489 322

Email: kancelar@kralovska-stezka.cz