Tradiční akce Čistá řeka Sázava se blíží

Již 14. ročník neziskové dobrovolnické akce, která má za cíl vyčistit řeku Sázavu a její okolí od odpadků a nečistot, se letos uskuteční v týdnu od 8. 4. 2024 do 13. 4. (během týdne čistí školy, sobota patří veřejnosti). Připojte se k dobrovolníkům a přijďte 13.4. 2024 na jeden z úseků čištění uvedených na plakátu. Dostanete pevné rukavice, pytle na odpad, malou svačinku a upomínkový předmět. Navíc se poznáte s dalšími lidmi, kterým není lhostejné životní prostředí.

Podrobnější informace naleznete na FB události: https://www.facebook.com/events/693668399602632/?ref=newsfeed

Nová zelená úsporám Light

Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. poskytuje poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light. Ve středu 17. 1.  2024 byl spuštěn příjem žádostí v rámci nové výzvy 1/2024, která je rozšířena o nové podmínky programu – především o možnost příjmu žádostí domácností  v bytových domech a také o rozšíření skupiny žadatelů – rodiny s dětmi pobírající přídavek na dítě.

Veškeré informace jsou uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory na webu: https://novazelenausporam.cz/dokument/3060, verze 4, platná od 17. 1. 2024.

V případě zájmu o dotaci kontaktujte, prosím, zaměstnance Místní akční skupiny Královská stezka o.p.s. na následujících telefonních číslech: 799 114 146 nebo 774 489 322. V případě, že se nebudete moci dovolat, prosím, zašlete nám Váš dotaz na email kancelar@kralovska-stezka.cz.

První výzva OP TAK bude vyhlášena v listopadu 2023

MAS Královská stezka plánuje vyhlášení 1. výzvy Technologie pro MAS (CLLD) v rámci OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Výzva je určena malým a středním podnikům. Podporovány budou pouze projekty s místem realizace na území MAS se schváleným programovým rámcem, podmínkou výzvy je právě jedno místo realizace projektu. Tímto jsou tedy vyloučeny mobilní provozovny.

Výzva bude zaměřena na pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň podniku a jeho konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby, a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Mezi podporované aktivity patří následující:

✅robotizace, automatizace, digitalizace

✅web, cloud

✅komunikační a identifikační infrastruktura

Předpokládané vyhlášení výzvy na MAS je 15. listopadu 2023.

Veškeré informace k výzvě a k jejím podmínkám naleznete ZDE.

V případě dotazů nebo konzultace záměrů do výzvy se prosím obracejte na Ing. Barboru Elsaghier, tel.:  799 114 146, e-mail: kancelar@kralovska-stezka 

Pozvánka na seminář – Nová zelená úsporám Light

MAS Královská stezka poskytuje poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light pro obyvatele území MAS Královská stezka (Havlíčkobrodsko, Světelsko a Ledečsko).

Více informací k programu naleznete zde: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

Dne 14. června 2023 od 14:30 budeme v Sokolovně v Ledči nad Sázavou. Pokud máte zájem o více informací, přijďte a zkonzultujeme Vaše záměry.

 

Gastronomický festival v Habrech je za dveřmi

Sedmý ročník Gastronomického festivalu se uskuteční v sobotu 10. 6. 2023 na haberském náměstí.  Akci pořádá Svazek obcí Haberska a Královská stezka o.p.s. ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov, Krajem Vysočina a dalšími partnery. Přijďte se pobavit, začínáme v 10:00.

Novinky v programu Nová zelená úsporám Light

MAS Královská stezka poskytuje poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light pro obyvatele území MAS Královská stezka (Havlíčkobrodsko, Světelsko a Ledečsko).

Od 2. 5. 2023 byla přidána ke stávajícím opatřením možnost pořízení a instalace solárních systémů na ohřev vody.

Více informací naleznete zde: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

Kontakt pro více informací:

Barbora Elsaghier, tel.: 799 114 146

Gustav Charouzek, tel.: 774 489 322

Email: kancelar@kralovska-stezka.cz

Tisková zpráva z akce Čistá řeka Sázava na Vysočině 2023

V letošním roce proběhl 13. ročník tradiční dobrovolnické aktivity „Čistá řeka Sázava na Vysočině“. Akce byla plánována na týden od 11. 4. do 15. 4. 2023, avšak „dočišťovalo se“ i dny následující, a to vzhledem k deštivému počasí a vysoké hladině vody v řece, která se na určitých místech rozlila i do
okolních cest a luk a znemožnila jak sběr odpadků podél řeky, tak sběr z lodiček. Ani toto počasí však neodradilo 680 dobrovolníků všech věkových kategorií, kterým patří díky za jejich odvedenou práci.

Stejně jako v předchozích letech, i v letošním ročníku se do akce zapojily mateřské, základní a střední školy z regionu. Jsme rádi, že zájem škol neustále trvá, i ony si uvědomují vliv člověka na životní prostředí.
Každoročně se v týdnu také zapojují zájmové spolky a kluby, včetně menších skupinek přátel, které nemohou jít čistit o víkendu.

Krom běžných plastových odpadků a skleněných lahví nalezli dobrovolníci několik pneumatik, dopravní značku, oděvy a kusy starého železa. Stále nepříjemně se také projevuje faktor zbylého odpadu ze staveb, které jsou realizovány v blízkosti řeky či silnic.
Odměnou letošního ročníku se pro dobrovolníky stal film Děti Nagana promítaný v Klubu OKO v Havlíčkově Brodě ve čtvrtek 20. 4. 2023.

Pro materiální zabezpečení celé akce potřebujeme každoročně pro každého dobrovolníka pár pevných pracovních rukavic, pytel na odpad, drobné občerstvení a upomínkový předmět pro radost. Následně je nutné také odpad svézt (ať již lodí či autem) a uložit ho. Velice si vážíme podpory našich partnerů a sponzorů akce, díky kterým je možné akci každoročně
uspořádat a pomoci tak přírodě. DĚKUJEME!

Děkujeme také všem zúčastněným a budeme se opět těšit v příštím roce!

Více fotografií z akce najdete na FB Královské stezky zde.

Čistá řeka Sázava letos již po třinácté

Tradiční čištění řeky Sázavy a jejího okolí se letos odehraje po Velikonocích, a to ve dnech 11. – 15. 4. 2023. Široká veřejnost se do čištění může zapojit právě v sobotu 15. 4. Více informací naleznete v připojeném plakátu.

Pokud máte zájem zapojit se do akce, kontaktujte prosím Lucii Šulcovou (vybraný úsek, počet osob) na tel. 603 201 840 nebo na e-mailu kancelar@kralovska-stezka.cz