Nová zelená úsporám Light

Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. poskytuje poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light. Ve středu 17. 1.  2024 byl spuštěn příjem žádostí v rámci nové výzvy 1/2024, která je rozšířena o nové podmínky programu – především o možnost příjmu žádostí domácností  v bytových domech a také o rozšíření skupiny žadatelů – rodiny s dětmi pobírající přídavek na dítě.

Veškeré informace jsou uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory na webu: https://novazelenausporam.cz/dokument/3060, verze 4, platná od 17. 1. 2024.

V případě zájmu o dotaci kontaktujte, prosím, zaměstnance Místní akční skupiny Královská stezka o.p.s. na následujících telefonních číslech: 799 114 146 nebo 774 489 322. V případě, že se nebudete moci dovolat, prosím, zašlete nám Váš dotaz na email kancelar@kralovska-stezka.cz.