Předpokládaný harmonogram výzev IROP2 pro období 2024-2025

Zveřejňujeme předpokládaný harmonogram výzev IROP2 MAS Královská stezka pro období 2024-2025.

Předpokládaný harmonogram výzev IROP2 pro období 2024-2025

Více informací k vyhlašovaným výzvám IROP2 najdete zde: https://kralovska-stezka.cz/vyzvy-mas/integrovany-regionalni-operacni-program-2/