Břehy řeky Sázavy v okolí Havlíčkova Brodu jsou o něco čistější

Dne 17. září 2021 skupina zaměstnanců BLACHOTRAPEZ vyrazila do terénu. Na více jak dvou kilometrovém úseku řeky Sázavy tito dobrovolníci sbírali odpad, který se za sezónu nahromadil na březích řeky.

Královská stezka o. p. s. poskytla dobrovolníkům vybavení ve formě triček, pytlů a rukavic.

Více informací zde: https://chcemepomahat.cz/brehy-sazavy-v-okoli-havlickova-brodu-jsou-cistejsi/

MAS přijala tři projekty zaměřené na rozvoj dopravy

V pátek 30. 4. 2021 byla ukončena 16. výzva MAS Královská stezka – IROP – Doprava IV. Výzva byla zaměřena na aktivity Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava. Do výzvy byly podány celkem tři projekty, jeden z projektů je zaměřený na cyklodopravu (Horní Krupá), další dva projekty se týkají bezpečnosti dopravy (Hněvkovice, Okrouhlice).

Celková výše způsobilých výdajů podaných žádostí o podporu dosahuje výše 5 846 227,67 Kč, alokace výzvy činila 5 880 394,75 Kč. Projekty budou v následujících dnech hodnoceny kanceláří MAS.

Seznam přijatých projektů je k dispozici ZDE.

Příjem žádostí do 16. výzvy IROP potrvá od 24. 3. – 30. 4. 2021

Ve středu 24. 3. 2021 bude vyhlášena výzva MAS IROP – Doprava IV. Výzva je zaměřena na 2 aktivity – Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava.

U aktivity Bezpečnost dopravy budou podporované rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků či výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce a realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.

U aktivity Cyklodoprava budou podporované rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, dále rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce nebo úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací.

Příjem žádostí do výzvy potrvá do 30. 4. 2021 do 12:00. Alokace pro tuto výzvu MAS je 5 880 394,75 Kč.

Bližší informace k výzvě jsou k dispozici ZDE.

Příjem žádostí do 15. výzvy IROP byl ukončen

V pondělí 31. 8. 2020 byl ukončen příjem žádostí do 15. výzvy MAS – IROP – Doprava III. Výzva byla zaměřena na aktivitu Bezpečnost dopravy. Celkem byly do výzvy podány čtyři projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci chodníků (Obec Vepříkov, Město Havlíčkův Brod, Město Golčův Jeníkov, Obec Hněvkovice).

Celková výše způsobilých výdajů podaných žádostí o podporu dosahuje výše
6 130 178,72 Kč, alokace výzvy činila 3 669 977,00 Kč. Projekty nyní projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, kterou budou provádět pracovníci MAS.

Seznam přijatých projektů je k dispozici ZDE.

MAS vyhlásila výzvu IROP – Doprava III

V pátek 3. 7. 2020 byla vyhlášena výzva MAS IROP – Doprava III. Výzva je zaměřena na aktivity týkající se bezpečnosti dopravy. Mezi podporované projekty patří rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků či výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy. Objem peněžních prostředků ve výzvě přesahuje 3,6 mil. Kč.

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen dne 31. 8. 2020 ve 12:00. Bližší informace k výzvě jsou k dispozici ZDE.

Ve středu 15. 7. 2020 se bude konat seminář pro žadatele, informace jsou k dispozici v pozvánce ZDE. V případě zájmu o účast nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu kralovska-stezka@centrum.cz či tel. 739 239 366.

Kraj Vysočina poskytne dotace na hospodaření v lesích

V pondělí 2. 9. 2019 zahájí Kraj Vysočina příjem žádostí o dotaci v rámci programu Hospodaření v lesích 2019 II.  Účelem podpory je snižování dopadů kalamit v lesích způsobených škůdci nebo klimatickými změnami a dotaci lze získat např. na výsadbu stromků či zřizování oplocenek. Podporu mohou získat majitelé lesů na území Kraje Vysočina nebo osoby, které v těchto lesích hospodaří. Jeden žadatel může získat max. 500 tis. Kč.

Alokace výzvy činí 50 mil. Kč. Žádosti o dotaci mohou zájemci podávat do konce září. Podrobné informace k výzvě jsou již nyní k dispozici na webu Kraje Vysočina ZDE.

Pozvánka na seminář k výzvě IROP – Zázemí pro vzdělávání II

MAS Královská stezka si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k 10. výzvě MAS IROP – Zázemí pro vzdělávání II. Tato výzva bude vyhlášena dne 2.9.2019, příjem žádostí bude probíhat do 15. 11. 2019. Výzva bude stejně jako v případě výzvy Zázemí pro vzdělávání I podporovat následující aktivity: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, Infrastruktura základních škol a Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Na semináři, který se uskuteční 4. 9. 2019 od 13 hodin v kanceláři MAS (Žižkovo nám. 66, Habry), bude možné konzultovat případné dotační záměry.

Pozvánka na seminář je k dispozici ZDE.