Příjem žádostí do 16. výzvy IROP potrvá od 24. 3. – 30. 4. 2021

Ve středu 24. 3. 2021 bude vyhlášena výzva MAS IROP – Doprava IV. Výzva je zaměřena na 2 aktivity – Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava.

U aktivity Bezpečnost dopravy budou podporované rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků či výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce a realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.

U aktivity Cyklodoprava budou podporované rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, dále rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce nebo úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací.

Příjem žádostí do výzvy potrvá do 30. 4. 2021 do 12:00. Alokace pro tuto výzvu MAS je 5 880 394,75 Kč.

Bližší informace k výzvě jsou k dispozici ZDE.