MAP III

Královská stezka o.p.s. je realizátorem dvou projektů v rámci výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území.

Projekty jsou realizovány od 1. 9. 2022 – 30. 11. 2023

MAP je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního (společného) vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblast předškolního a základního vzdělávání, zájmového vzdělávání a neformálního vzdělávání.