MAP III

Královská stezka o.p.s. je realizátorem dvou projektů v rámci výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území.

Podpora vzdělávání – MAP ORP Havlíčkův Brod – CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023066

Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou – CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023067

Projekty jsou realizovány od 1. 9. 2022 – 30. 11. 2023.

MAP je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního (společného) vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblast předškolního a základního vzdělávání, zájmového vzdělávání a neformálního vzdělávání.