NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

Nová zelená úsporám Light

MAS Královská stezka poskytuje poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light pro obyvatele území MAS Královská stezka (mapa území).

Více informací naleznete zde: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

Závazné pokyny pro žadatele naleznete zde.

Nová zelená úsporám Light – informační leták

Kontakt pro více informací: Ing. Barbora Elsaghier, tel: 799 114 146 ; Ing. Petra Laštovičková, tel: 739 239 366, email: kancelar@kralovska-stezka.cz


DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI O PODPORU

1. Fotodokumentace – stav před započetím realizace navrhovaných opatření.

2. Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako dotační, bude účtem, na který Fond proplatí podporu.

3. Dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení nebo důchodu.

4. Zpráva o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) – závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Zpráva musí být potvrzena členem místní akční skupiny České republiky (dále jen „MAS“), nebo pracovníkem energetického konzultačního a informačního střediska (dále jen „EKIS/M-EKIS“).