Informace pro stánkaře a vystupující

Informace pro stánkaře

 • Příjezd na místo akce bude umožněn od 7:00 hodin do 9:00 hodin.
 • Po vyložení stánku a zboží budou vozy odstaveny mimo festival na vyhrazené parkoviště. Výjimku tvoří stánkaři, kteří jsou s organizátory domluvení jinak.
 • Prostor pro váš stánek bude na místě označen. Dodržujte rozmístění stánků, není dovolené své stany přemisťovat svévolně po areálu.
 • V případě, že potřebujete prodlužovací kabel či jinou přípojku na elektřinu, vezměte si je s sebou. Připojovací místa budou zřetelná.
 • Pokud bude v případě problému zjištěno, že vaše vybavení neodpovídá revizním požadavkům elektrických zařízení, nebude možnost připojení do sítě umožněna.
 • Stánek musí být připraven nejpozději v 9:30 hodin, čas zahájen festivalu je 10:00 hodin.
 • Prodej končí nejdříve v 18:00 hodin. Pokud se stánkaři rozhodnou zůstat déle, je to možné, poté odjíždějí dle svého rozhodnutí.
 • Platba za stánek se uskuteční během dne v hotovosti. Organizátoři se na vašem stánku zastaví.
 • Stánkaři jsou povinni při odjezdu uvést prostor do stejného stavu, jako při příjezdu.

Informace pro vystupující

 • Vystupující (především kapely) parkují za hlavním pódiem na náměstí. Příjezd k pódiu je možný pouze z ulice Pražská od Golčova Jeníkova.
 • Kontakt na zvukaře pro případnou domluvu – Petr Kletečka, 605 813 823

 

Kontakt na organizátory: 

Kristýna Dubská – 731 149 598

Tereza Chalupová – 731 111 882

Nikola Krupičková – 731 177 745

Lucie Šulcová – 603 201 840