Rovné příležitosti SNS

Pracovní skupina pro rovné příležitosti: 

Obsahem práce je této skupiny je podpora a nastavení rovných příležitostí a podmínek ke vzdělávání snižující selektivitu uvnitř škol. Mimo jiné iniciování a podpora spolupráce vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb v zájmu dítěte/žáka. V rámci pracovní skupiny se mohou setkávat zástupci i dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření při řešení různých situací nebo pro vytváření komplexního systému péče o rodinu a děti. Může jít i o spolupráci organizací neformálního vzdělávání, sociálních služeb, případně OSPOD.
Spolupráce může samozřejmě zahrnovat i další aktéry, jako například rodiče nebo děti a žáky. Vhodné jsou i společné neformální a společenské aktivity zajímavé pro všechny, při kterých dochází k vzájemnému navazování
vztahů mezi sektory. Pro nastavení rovných příležitostí a snížení selektivity vzdělávacího systému v území je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánoval aktivity a procesy, které se v místě udrží a financovatelné i do budoucna. Proto musí tato PS spolupracovat s PS pro financování.

Členové pracovní skupiny: 

Jan Mikeš

Hana Nejedlá

Aneta Strachotová – místní lídr MAP II 

Lenka Kahounová

Lucie Škrdlová

Zápisy ze zasedání  pracovní skupiny:

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 31. 10. 2018

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 26. 3. 2019 

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 11. 6. 2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 29. 8. 2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 31.10.2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 7.1.2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 4. 3. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 17. 6. 2020 

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 9. 12. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 27. 4. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 29. 6. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 25.8.2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 27. 4. 2022

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 8. 6.  2022

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 24. 8. 2022