SPRSS Světlá nad Sázavou

Veřejné připomínkování SPRSS probíhalo od 25. 4. do 9. 5. 2022, připomínky z řad široké veřejnosti bylo možné zasílat na e-mail kancelar@kralovska-stezka.cz.
Text SPRSS na roky 2022 – 2025 v připomínkovací verzi je k dispozici ZDE. Zpráva o vypořádání přijatých připomínek je k dispozici ZDE.

 

Od listopadu 2017 do konce října 2019 realizovala MAS Královská stezka projekt plánování sociálních služeb pro území ORP Světlá nad Sázavou.

Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb  podporujících sociální začleňování. Účelem projektu bylo vytvoření komplexního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS) na území ORP Světlá nad Sázavou pro období 2019 – 2021 a následný akční plán na roky 2019 a 2020. Celý proces byl podpořen systémovým vzděláváním členů realizačního týmu projektu.

MAS realizovala tento projekt metodou komunitního plánování, tzn. se zapojením veřejnosti a všech hlavních aktérů v oblasti sociálních služeb na území regionu (zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb). V rámci projektu byly vytvořeny následující dvě pracovní skupiny sestávající z odborníků na danou oblast:

  • PS Senioři a duševní zdraví
  • PS Rozvoj ostatních sociálních služeb

Název projektu: Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP Světlá nad Sázavou

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006515

Partner projektu: město Světlá nad Sázavou

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Dokument SPRSS

Ve středu  25. 9. 2019 byl Zastupitelstvem města Světlá nad Sázavou schválen Střednědobý plán sociálních služeb pro ORP Světlá nad Sázavou (SPRSS) na roky 2019 – 2021 a Akční plán na období 2019/2020.

SPRSS ORP Světlá nad Sázavou je k dispozici ZDE, Akční plán 2019/2020 ZDE.

Revizní verze dokumentu se zapracovanými připomínkami je k dispozici ZDE.

Vyhodnocení Akčního plánu 2019/2020 – červen 2020

V pondělí 22. 6. 2020 proběhlo setkání členů realizačního týmu projektu za účelem vyhodnocení dosavadního průběhu stanovených aktivit.

Zpráva o průběhu plnění Akčního plánu 2019/2020 je k dispozici ZDE (aktualizace k říjnu 2020).

Akční plán 2021 – říjen 2020

Plánované záměry a aktivity na rok 2021 jsou k dispozici v Akčním plánu ZDE.

Vyhodnocení Akčního plánu 2021 – říjen 2021

Ve středu 27. 10. 2021 proběhlo setkání členů realizačního týmu projektu za účelem vyhodnocení dosavadního průběhu stanovených aktivit.

Zpráva o průběhu plnění Akčního plánu 2021 je k dispozici ZDE .

Videonahrávky

Video se základními informacemi o projektu, ve kterém jsou shrnuty  dosavadní výstupy projektu, můžete zhlédnout ZDE.

Zápisy z jednání pracovních skupin

Zápis z jednání pracovních skupin – 25. 6. 2019:

Zápis ze 6. setkání pracovních skupin

Příloha zápisu – Akční plán

Příloha zápisu – strategická část SPRSS

Zápis z jednání pracovních skupin – 12. 2. 2019

Výstup z 5. pracovních skupin – návrh cílů a opatření

Zápis z 5. pracovní skupiny ROSS

Zápis z 5. pracovní skupiny senioři

Strategické cíle – opatření

Zápis z jednání pracovních skupin – 10. 12. 2018

Zápis ze 4. pracovní skupiny

Zápis z jednání pracovních skupin – 25. 9. 2018

Zápis z 3. pracovní skupiny ROSS

Výstupy z pracovní skupiny ROSS

Zápis z 3. pracovní skupiny senioři

Výstupy z pracovní skupiny senioři

Zápis z jednání pracovních skupin – 4. 6. 2018

Zápis_druhé_setkání_prac. skupiny 2_SNS

Zápis_druhé_setkání_prac. skupina_senioři_duševní_zdraví_SNS

Zápis z jednání pracovních skupin – 5. 2. 2018

Zápis první Řídící skupiny a pracovních skupin SNS

Dotazníky pro uživatele sociálních služeb

Dotazník_pro_uživatele_soc._služeb_Senioři_duševní_zdraví_SNS

Dotazník_pro_uživatele_soc._služeb_-_ZP_MP_rozvoj_ostatních_služeb_SNS

Jednací řády pracovních skupin

Organizační a jednací řád SNS