Řídící výbor – Havlíčkův Brod

Řídící výbor je hlavní pracovní orgán partnerství MAP a  je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

Řídící výbor je především platformou pro:
– Spolupráci všech aktérů ve vzdělávání v ORP Havlíčkův Brod
– Projednání všech návrhů a podkladů k realizaci a přípravě
– Projednání podkladů k evaluaci a aktualizaci dat
– Projednání aktuálně sesbíraných výstupů a dat, se kterými jsou seznamováni i členové pracovních skupin a zároveň s nimi pracují (stejně jako realizační tým)
– Zprostředkování přenosu informací v území
– Schválení aktualizací Strategického rámce MAP, Analytické části MAP, Implementační části MAP apod. (tedy finálního MAP)

Složení řídícího výboru:

Složení řídícího výboru HB

Ostatní dokumenty:

Zápis z ustavujícího zasedání Řídícího výboru

Zápis ze zasedání Řídícího výboru 12.6.2019

Zápis ze zasedání Řídícího výboru 5.9.2019

Zápis ze zasedání Řídícího výboru 22.1.2020

Zápis ze zasedání Řídícího výboru 8.9.2020