Rovné příležitosti HB

Pracovní skupina pro rovné příležitosti 

Obsahem práce  je podpora a nastavení rovných příležitostí a podmínek ke vzdělávání snižující selektivitu uvnitř škol. Mimo jiné iniciování a podpora spolupráce vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb v zájmu dítěte/žáka. V rámci pracovní skupiny se mohou setkávat zástupci
i dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření při řešení různých situací nebo pro vytváření komplexního systému péče o rodinu a děti.
Může jít i o spolupráci organizací neformálního vzdělávání, sociálních služeb, případně OSPOD. Spolupráce může samozřejmě zahrnovat i další aktéry, jako například rodiče nebo děti a žáky. Vhodné jsou i společné neformální a společenské aktivity zajímavé pro všechny, při kterých dochází k vzájemnému navazování vztahů mezi sektory. Pro nastavení rovných příležitostí a snížení selektivity vzdělávacího systému v území je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánoval aktivity
a procesy, které se v místě udrží a financovatelné i do budoucna. Proto musí tato PS spolupracovat s PS pro financován.

Členové PS:

Jana Králová 

Karel Kolář 

Hana Kopecká 

Martina Tomčáková

Jitka Muzikářová

Zápisy ze zasedání pracovní skupiny:

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 30.10.2018

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 26.3.2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 4.6.2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 28.8.2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny ze dne 7.11.2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 9.1.2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 5. 3. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 18. 6. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 8. 12. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 28. 4. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 29. 6. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 24. 8. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 6. 12. 2021

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 2. 5. 2022

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 7. 6. 2022

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 23. 8. 2022