Integrovaný regionální operační program

Image Slider 2
Bezpečná doprava
Image Slider 1
Rozvoj školství a infrastruktury pro vzdělávání
Image Slider 3
Zajištění bezpečnosti
007385_05_069456
Sociální služby a podnikání
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

IROP – 1. výzva – Kulturní památky

UZAVŘENÁ VÝZVA První výzva MAS IROP byla určena majitelům kulturních památek zapsaných na seznamu NKP, UNESCO a indikativním seznamu. Výzva byla zaměřena na obnovu a restaurování památek, rekonstrukci expozic a další aktivity. Žádosti o podporu byly přijímány v průběhu dubna a května 2017. Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 26.4.2017 od...

Read more ...

IROP – 2. výzva – Doprava

UZAVŘENÁ VÝZVA Výzva byla zaměřena na aktivity týkající se bezpečnosti dopravy. Mezi podporované projekty patřily rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků či výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy. Do výzvy se zapojilo pět obcí z území MAS - Hněvkovice, Rozsochatec, Okrouhlice Bojiště a Ledeč nad Sázavou. Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu...

Read more ...

IROP – 3. výzva – Podpora bezpečnosti

UZAVŘENÁ VÝZVA Příjem žádostí o podporu v rámci třetí výzvy MAS IROP probíhal od 30. 10. do 4. 12. 2017. Výzva podporovala projekty zaměřené na pořízení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému a byla určena pro obce zřizující jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III. Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 30. 10....

Read more ...

IROP – 4. výzva – Sociální podnikání

UZAVŘENÁ VÝZVA Cílem výzvy bylo podpoření podnikatelských subjektů, a to jak vznik nových sociálních podniků, tak i rozšíření aktivit stávajících sociálních podniků. Žádosti o podporu byly přijímány od listopadu 2017 do února 2018. Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 27. 11. 2017 od 00:00 hodin Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+...

Read more ...

IROP – 5. výzva – Komunitní centra

UZAVŘENÁ VÝZVA V létě 2018 byla vyhlášena v pořadí pátá výzva MAS IROP zaměřená na rozvoj komunitních center. Podporu mohla získat jak komunitní centra poskytující sociální služby podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tak centra neposkytující sociální služby. Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 20. 6. 2018 od 00:00 hodin Datum a...

Read more ...

IROP – 6. výzva – Zázemí pro vzdělávání

UZAVŘENÁ VÝZVA Výzva byla určena pro mateřské školy, základní školy a organizace poskytující zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. V rámci výzvy bylo možné podpořit např. pořízení vybavení budov a učeben, stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury či nákup pozemků a budov. Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 14.9.2018 od 00:00...

Read more ...

IROP – 7. výzva – Kulturní památky II

UZAVŘENÁ VÝZVA V září 2018 vyhlásila MAS druhou výzvu na podporu národních kulturních památek nacházejících se v regionu působnosti MAS. V rámci výzvy byla přijata jedna žádost, a sice projekt na obnovu šindelových střech a osvětlení nádvoří národní kulturní památky státního hradu Lipnice nad Sázavou. Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+...

Read more ...

IROP – 8. výzva – Sociální služby

UZAVŘENÁ VÝZVA Výzva MAS - IROP byla vyhlášena dne 4. 3. 2019 a byla určena organizacím poskytující sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výzva upřesňuje vybrané druhy sociálních služeb, na které může být poskytnuta podpora. Žádosti o podporu byly přijímány do 7. 4. 2019. Typy podporovaných projektů Rozvoj sociálních služeb - nákup...

Read more ...

IROP – 9. výzva – Sociální podnikání II

UZAVŘENÁ VÝZVA Výzva MAS - IROP byla vyhlášena dne 3. 6. 2019. Cílem výzvy je podpoření podnikatelských subjektů, a to jak vznik nových sociálních podniků, tak i rozšíření aktivit stávajících sociálních podniků. Žádosti o podporu byly přijímány do 25. 8. 2019. Typy podporovaných projektů Vznik nového sociálního podniku Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu,...

Read more ...

IROP – 10. výzva – Zázemí pro vzdělávání II

UZAVŘENÁ VÝZVA Výzva MAS - IROP na Zázemí pro vzdělávání byla vyhlášena dne 2. 9. 2019 a byla určena pro infrastrukturu do mateřských a základních škol, a pro infrastrukturu volnočasového a zájmového vzdělávání, včetně celoživotního vzdělávání. Žádosti o podporu byly přijímány do 15. 11. 2019. Typy podporovaných projektů Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - stavby...

Read more ...

IROP – 11. výzva – Sociální služby II

UZAVŘENÁ VÝZVA Výzva MAS - IROP byla vyhlášena dne 30. 1. 2020 a byla určena organizacím poskytující sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výzva upřesňuje vybrané druhy sociálních služeb, na které může být poskytnuta podpora. Žádosti o podporu byly přijímány do 5. 3. 2020 do 12:00 hodin. Typy podporovaných projektů Rozvoj sociálních...

Read more ...

IROP – 12. výzva – Doprava II

UZAVŘENÁ VÝZVA Výzva MAS - IROP byla zaměřena na aktivity týkající se bezpečnosti dopravy. Mezi podporované projekty patřily rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků či výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy. Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 2. 3. 2020 od 00:00 hodin Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+...

Read more ...

IROP – 13. výzva – Sociální podnikání III

UZAVŘENÁ VÝZVA Výzva MAS – IROP byla vyhlášena dne 27. 4. 2020. Cílem výzvy bylo podpoření podnikatelských subjektů, a to jak vznik nových sociálních podniků, tak i rozšíření aktivit stávajících sociálních podniků. Žádosti o podporu byly přijímány do 28. 5. 2020. Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 27. 4. 2020 od 00:00 hodin...

Read more ...

IROP – 14. výzva – Zázemí pro vzdělávání III

UZAVŘENÁ VÝZVA Výzva MAS - IROP byla vyhlášena dne 22. 6. 2020 a byla určena pro infrastrukturu do mateřských a základních škol, a pro infrastrukturu volnočasového a zájmového vzdělávání, včetně celoživotního vzdělávání. Žádosti o podporu byly přijímány do 10. 8. 2020. Typy podporovaných projektů Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - stavby a stavební práce spojené...

Read more ...

IROP – 15. výzva – Doprava III

UZAVŘENÁ VÝZVA Výzva MAS - IROP byla vyhlášena dne 3. 7. 2020 a byla zaměřena na aktivity týkající se bezpečnosti dopravy. Mezi podporované projekty patřily rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků či výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy. Žádosti o podporu byly přijímány do 31. 8. 2020 do 12:00. Datum a čas zpřístupnění formuláře...

Read more ...

IROP – 16. výzva – Doprava IV

UZAVŘENÁ VÝZVA Výzva MAS - IROP byla vyhlášena dne 24. 3. 2021. Výzva byla zaměřena na 2 aktivity – Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava. U aktivity Bezpečnost dopravy byly podporované rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků či výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce a...

Read more ...