Pozvánka na workshop “Učíme se spolupracovat v Kraji Vysočina”

Krajská síť MAS Kraje Vysočina ve spolupráci se SZIF zve na dvoudenní workshop „UČÍME SE SPOLUPRACOVAT V KRAJI VYSOČINA“.

Akce se bude konat 15. – 16. května 2024 na území Místní akční skupiny Jemnicko, o.p.s a je určena pro zástupce místních akčních skupin Kraje Vysočina, další subjekty zapojené do implementace CLLD a partnery Celostátní sítě pro venkov.

Podrobný program akce včetně informací o registraci naleznete v pozvánce ZDE.

Tradiční akce Čistá řeka Sázava se blíží

Již 14. ročník neziskové dobrovolnické akce, která má za cíl vyčistit řeku Sázavu a její okolí od odpadků a nečistot, se letos uskuteční v týdnu od 8. 4. 2024 do 13. 4. (během týdne čistí školy, sobota patří veřejnosti). Připojte se k dobrovolníkům a přijďte 13.4. 2024 na jeden z úseků čištění uvedených na plakátu. Dostanete pevné rukavice, pytle na odpad, malou svačinku a upomínkový předmět. Navíc se poznáte s dalšími lidmi, kterým není lhostejné životní prostředí.

Podrobnější informace naleznete na FB události: https://www.facebook.com/events/693668399602632/?ref=newsfeed

Nová zelená úsporám Light

Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. poskytuje poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light. Ve středu 17. 1.  2024 byl spuštěn příjem žádostí v rámci nové výzvy 1/2024, která je rozšířena o nové podmínky programu – především o možnost příjmu žádostí domácností  v bytových domech a také o rozšíření skupiny žadatelů – rodiny s dětmi pobírající přídavek na dítě.

Veškeré informace jsou uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory na webu: https://novazelenausporam.cz/dokument/3060, verze 4, platná od 17. 1. 2024.

V případě zájmu o dotaci kontaktujte, prosím, zaměstnance Místní akční skupiny Královská stezka o.p.s. na následujících telefonních číslech: 799 114 146 nebo 774 489 322. V případě, že se nebudete moci dovolat, prosím, zašlete nám Váš dotaz na email kancelar@kralovska-stezka.cz.

Gastronomický festival v Habrech je za dveřmi

Sedmý ročník Gastronomického festivalu se uskuteční v sobotu 10. 6. 2023 na haberském náměstí.  Akci pořádá Svazek obcí Haberska a Královská stezka o.p.s. ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov, Krajem Vysočina a dalšími partnery. Přijďte se pobavit, začínáme v 10:00.

Tisková zpráva z akce Čistá řeka Sázava na Vysočině 2023

V letošním roce proběhl 13. ročník tradiční dobrovolnické aktivity „Čistá řeka Sázava na Vysočině“. Akce byla plánována na týden od 11. 4. do 15. 4. 2023, avšak „dočišťovalo se“ i dny následující, a to vzhledem k deštivému počasí a vysoké hladině vody v řece, která se na určitých místech rozlila i do
okolních cest a luk a znemožnila jak sběr odpadků podél řeky, tak sběr z lodiček. Ani toto počasí však neodradilo 680 dobrovolníků všech věkových kategorií, kterým patří díky za jejich odvedenou práci.

Stejně jako v předchozích letech, i v letošním ročníku se do akce zapojily mateřské, základní a střední školy z regionu. Jsme rádi, že zájem škol neustále trvá, i ony si uvědomují vliv člověka na životní prostředí.
Každoročně se v týdnu také zapojují zájmové spolky a kluby, včetně menších skupinek přátel, které nemohou jít čistit o víkendu.

Krom běžných plastových odpadků a skleněných lahví nalezli dobrovolníci několik pneumatik, dopravní značku, oděvy a kusy starého železa. Stále nepříjemně se také projevuje faktor zbylého odpadu ze staveb, které jsou realizovány v blízkosti řeky či silnic.
Odměnou letošního ročníku se pro dobrovolníky stal film Děti Nagana promítaný v Klubu OKO v Havlíčkově Brodě ve čtvrtek 20. 4. 2023.

Pro materiální zabezpečení celé akce potřebujeme každoročně pro každého dobrovolníka pár pevných pracovních rukavic, pytel na odpad, drobné občerstvení a upomínkový předmět pro radost. Následně je nutné také odpad svézt (ať již lodí či autem) a uložit ho. Velice si vážíme podpory našich partnerů a sponzorů akce, díky kterým je možné akci každoročně
uspořádat a pomoci tak přírodě. DĚKUJEME!

Děkujeme také všem zúčastněným a budeme se opět těšit v příštím roce!

Více fotografií z akce najdete na FB Královské stezky zde.

Čistá řeka Sázava letos již po třinácté

Tradiční čištění řeky Sázavy a jejího okolí se letos odehraje po Velikonocích, a to ve dnech 11. – 15. 4. 2023. Široká veřejnost se do čištění může zapojit právě v sobotu 15. 4. Více informací naleznete v připojeném plakátu.

Pokud máte zájem zapojit se do akce, kontaktujte prosím Lucii Šulcovou (vybraný úsek, počet osob) na tel. 603 201 840 nebo na e-mailu kancelar@kralovska-stezka.cz

Proběhla exkurze “Učíme se od sousedů”

Ve dnech 30. 11. – 2. 12. navštívili zástupci místních akčních skupin kraje Vysočina za podpory Celostátní sítě pro venkov území ležící na hranici 3 krajů (Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského), konkrétně region MAS Vladař o.p.s. Ti přijeli za příklady dobré praxe a za ukázkou úspěšně zrealizovaných projektů zaměřených tematicky nejen na Program rozvoje venkova.

Účastníky hostil Národní dům Podbořany, v jehož jednacích prostorech se hned první den uskutečnila odborná přednáška/diskuze na téma Společná zemědělská politika v novém programovém období 2023-2027, a to za přítomnosti Ing. Lucie Chlupáčové z Oddělení projektových opatření Ministerstva zemědělství. Na ni pak navazovaly prezentace o činnostech MAS v jednotlivých krajích. Druhý den nabídl putování po projektech PRV zaměřených na zemědělství/potravinářství/podnikání (račetická cibulárna, bio farma Hořenice, řemeslný minipivovar v Žatci – Pioneer Beer). Velmi zajímavé povídání pak bylo o Mederově domě v Žatci. Třetí den vyplnila návštěva Komunitního centra psychiatrické léčebny Petrohrad (projekt IROP), vitrážnické dílny podpořené z PRV a úspěšného projektu IROP na vybavení hasičů.

Cílem exkurze bylo posilování partnerství a výměna zkušeností v rámci místních akčních skupin (MAS) z různých krajů, pracovní setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov za účelem předávání zkušeností z implementace PRV ve stávajícím období a příprava na nové programové období, předávání znalostí k jednotlivým opatřením, projektům spolupráce, implementaci článku 20 a další. Byly představeny projekty, které byly podpořeny z evropských dotačních prostředků EU.

Fotogalerie z akce j k dispozici na FB profilu MAS zde. 

MPSV vyhlásilo výzvu “Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny”

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) na podporu začleňování osob z Ukrajiny. Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování osob z Ukrajiny, která souvisí s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Aktivity jsou zaměřeny na posilování adaptace rodin a dětí v nových podmínkách po příchodu do ČR, podporu sociální soudržnosti, ukotvení, začlenění a orientaci v české společnosti, prohloubení vztahů v komunitě včetně podpory nekonfliktního soužití, na pomoc s řešením krizové situace, na podporu prevence nezaměstnanosti a prevence bezdomovectví.

Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních sužeb a místní akční skupiny. Finanční alokace výzvy činí 200 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů musí činit alespoň 1 mil. Kč.

Výzva je otevřena do 28. 11. 2022, 12:00 hodin. Žádost o podporu se podává online prostřednictvím portálu ISKP21+ dostupném na  https://iskp21.mssf.cz/

Veškeré informace jsou k dispozici na webu MPSV zde: https://www.esfcr.cz/vyzva-099-opz-plus

Pozvánka na exkurzi “Učíme se od sousedů”

Celostátní síť pro venkov a MAS kraje Vysočina o. p. s. zvou na exkurzi na území MAS Vladař, o.p.s. Třídenní akce se bude konat od 30. 11. do 2. 12. 2022 a je zaměřena na sdílení zkušeností a poznatků místních akčních skupin (MAS) kraje Vysočina, o. p. s. a místní akční skupiny Vladař, o. p. s., jejíž území spadá do 3 krajů – Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského.

Exkurze dále nabídne návštěvu míst úspěšně zrealizovaných projektů Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV) a budou diskutovány možnosti spolupráce s MAS.

Podrobné informace včetně programu jsou k dispozici v pozvánce.

Přihlášku na akci prosím zašlete nejpozději do 13. 11. 2022 na e-mail kancelar@kralovska-stezka.cz

Sedmá cyklovyjížďka je za námi

Počasí cyklovýletu naplánovaného na 17. 9. 2022 moc nepřálo, ale i za chladného počasí se na vyjížďku vydalo 6 odvážlivců. Zastávkami se pro 7. ročník staly Obora Žleby, Berlova vápenka a Pařížovská přehrada, kam jsme z Třemošnice po obědě směřovali údolím řeky Doubravy. I v menším počtu (oproti loňské účasti 26 cyklistů) si to všichni  dle ohlasů užili.

Trasa měřila cca 48 km a vyjížďka byla zdárně ukončena opět v Habrech před 16. hodinou odpolední. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se při další vyjížďce.

Fotogalerie z výletu je k dispozici na FB stránkách ZDE.