Tisková zpráva z akce Čistá řeka Sázava na Vysočině 2023

V letošním roce proběhl 13. ročník tradiční dobrovolnické aktivity „Čistá řeka Sázava na Vysočině“. Akce byla plánována na týden od 11. 4. do 15. 4. 2023, avšak „dočišťovalo se“ i dny následující, a to vzhledem k deštivému počasí a vysoké hladině vody v řece, která se na určitých místech rozlila i do
okolních cest a luk a znemožnila jak sběr odpadků podél řeky, tak sběr z lodiček. Ani toto počasí však neodradilo 680 dobrovolníků všech věkových kategorií, kterým patří díky za jejich odvedenou práci.

Stejně jako v předchozích letech, i v letošním ročníku se do akce zapojily mateřské, základní a střední školy z regionu. Jsme rádi, že zájem škol neustále trvá, i ony si uvědomují vliv člověka na životní prostředí.
Každoročně se v týdnu také zapojují zájmové spolky a kluby, včetně menších skupinek přátel, které nemohou jít čistit o víkendu.

Krom běžných plastových odpadků a skleněných lahví nalezli dobrovolníci několik pneumatik, dopravní značku, oděvy a kusy starého železa. Stále nepříjemně se také projevuje faktor zbylého odpadu ze staveb, které jsou realizovány v blízkosti řeky či silnic.
Odměnou letošního ročníku se pro dobrovolníky stal film Děti Nagana promítaný v Klubu OKO v Havlíčkově Brodě ve čtvrtek 20. 4. 2023.

Pro materiální zabezpečení celé akce potřebujeme každoročně pro každého dobrovolníka pár pevných pracovních rukavic, pytel na odpad, drobné občerstvení a upomínkový předmět pro radost. Následně je nutné také odpad svézt (ať již lodí či autem) a uložit ho. Velice si vážíme podpory našich partnerů a sponzorů akce, díky kterým je možné akci každoročně
uspořádat a pomoci tak přírodě. DĚKUJEME!

Děkujeme také všem zúčastněným a budeme se opět těšit v příštím roce!

Více fotografií z akce najdete na FB Královské stezky zde.