Úspěšně zrealizované projekty

V této sekci si můžete prohlédnout příklady projektů, které byly úspěšně zrealizovány v rámci výzev MAS Královská stezka, a to z Programu rozvoje venkova (PRV), Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v dotačním období 2014 – 2020.

Program rozvoje venkova

OP Zaměstnanost

Integrovaný regionální OP – ukázky úspěšně zrealizovaných projektů

Integrovaný regionální OP – příručka všech úspěšně zrealizovaných projektů