Úspěšně zrealizované projekty – OP Zaměstnanost

Komunitní centrum Krupská škola

Žadatel: Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 187 425 Kč

Období realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

Popis projektu: Předmětem projektu bylo založení a následný provoz komunitního centra v obci Horní Krupá s cílem znovuoživení komunitního a společenského života v Horní Krupé a okolních obcích.  V komunitním centru jsou pořádány jak kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity pro veřejnost, tak vzdělávací programy pro děti a žáky školských zařízení (výtvarné dílny pro děti i dospělé, letní tábory pro rodiče s dětmi, environmentální akce – brigády na pomoc přírodě, oslavy Dnů Země, komentované vycházky do přírody apod.).

V rámci projektu byla vytvořena dvě pracovní místa, pozice komunitního pracovníka a komunitního pracovníka-lektora.

Příměstský tábor Mladí umělci

Žadatel: Orel jednota Havlíčkův Brod

Celkové způsobilé výdaje projektu: 389 401,37 Kč

Období realizace projektu: 1. 2. 2018 – 28. 9. 2018

Popis projektu: Projekt si kladl za cíl nabídnout rodičům možnost zajištění péče o děti v době školních prázdnin a tím umožnit pečujícím osobám věnovat se zaměstnání. V rámci projektu byly realizovány čtyři pětidenní příměstské tábory v průběhu července a srpna 2018. Tábory byly zaměřeny zejm. na uměleckou a kulturní činnost (hra s malbou a fotografií, hudba, divadlo). Příměstské tábory se konaly v Havlíčkově Brodě a celkem se jich zúčastnilo více než 70 dětí.

Vznik a provoz Adiktologické ambulance 

Žadatel: Kolpingovo dílo České republiky z.s.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 049 431,25 Kč

Období realizace projektu: 1. 1. 2020 – 30. 4. 2022

Popis projektu: Předmětem projektu bylo zřízení a následný provoz adiktologické ambulance poskytující odborné sociální poradenství a pomoc při řešení různých forem závislostí. Ambulance nabízí své služby v Havlíčkově Brodě od ledna 2020. Poskytuje terapeutické a poradenské služby osobám, které se potýkají s alkoholem, tabákem, hraním, sázením, léky či jinou závislostí. Informace a podpora jsou nabízeny i blízkým osobám.

Bližší informace o fungování adiktologické ambulance jsou k dispozici na webových stránkách zařízení ZDE.