Úspěšně zrealizované projekty – Integrovaný regionální OP

Rekonstrukce střešního pláště Štáflova chalupa

Žadatel: Město Havlíčkův Brod

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 678 540 Kč

Období realizace projektu: 1. 9. 2016 – 30. 9. 2019

Popis projektu: V rámci projektu došlo k výměně střešní krytiny objektu Štáflova chalupa, národní kulturní památky nacházející se v Havlíčkově Brodě. Dále byla provedena výměna částí krovu, jež byly napadeny hnilobou a dřevokazným hmyzem, a došlo k ošetření celé dřevěné konstrukce krovu. V rámci projektu byl také řešen nátěr vrat dvora, sociálního zařízení ve dvoře a zadních vrat na přilehlém pozemku.

Pořízení DA pro JPO II – Město Světlá nad Sázavou

Žadatel: Město Světlá nad Sázavou

Celkové způsobilé výdaje projektu:  1 068 333 Kč

Období realizace projektu:  1. 2. 2018 – 31. 10. 2018

Popis projektu: Na základě realizace projektu byl pořízen dopravní automobil pro jednotku SDH Světlá nad Sázavou, který slouží při řešení mimořádných událostí (např. odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, zásahy při omezeném zásobování el. energií  aj.). Realizací projektu došlo k posílení vybavení JPO II Světlá nad Sázavou specializovanou technikou. 

Sociální podnik Cafe-art OKO s.r.o.

Žadatel: cafe-art OKO s.r.o.

Celkové způsobilé výdaje projektu:  1 785 677,31 Kč

Období realizace projektu: 23. 3. 2017 – 30. 9. 2018

Popis projektu: Díky realizaci projektu vznikl v Havlíčkově Brodě sociální podnik – kavárna, kde našly pracovní uplatnění osoby znevýhodněné na trhu práce (dlouhodobě nezaměstnaní a osoby se zdravotním postižením). Café bar zároveň poskytuje prostor pro uměleckou a galerijní činnost, jsou zde pořádány např. filmové večery, cestovatelské přednášky, besedy se zajímavými osobnostmi či výstavy.

Hněvkovice – chodník

Žadatel: Obec Hněvkovice

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 494 965,26 Kč

Období realizace projektu: 11. 11. 2016 – 30. 9. 2018

Popis projektu: Projekt řešil rekonstrukci chodníku v celkové délce 339 m podél silnice III. třídy v obci Hněvkovice včetně místa pro přecházení přes vozovku. Realizací projektu byla rekonstruována stávající pěší trasa v úseku od základní školy k chodníku u autobusové zastávky a byly propojeny bezbariérové úseky do jednoho celku. Vybudování chodníku přispělo ke zvýšení bezpečnosti chodců a došlo k bezbariérovému zpřístupnění důležitých míst v lokalitě, jako je např. knihovna, lékař či pošta.