OPZ – 3. výzva – Sociální služby II

UZAVŘENÁ VÝZVA

Příjem žádostí do třetí výzvy MAS OPZ probíhal v září a říjnu 2018. Cílem opatření podporovaných ve výzvě je snižování počtu osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených a zlepšit přístup k sociálním službám pro potřebné cílové skupiny.

Datum vyhlášení výzvy MAS

17. 9. 2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu 

17. 9. 2018, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

17. 9. 2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 10. 2018, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

-Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

3 100 000  CZK

Finanční alokace výzvy

4 432 575 CZK