OPZ – 10. výzva – Rodina a mladí IV

UZAVŘENÁ VÝZVA

Dne 25. 11. 2019 byl zahájen příjem žádostí o podporu v rámci výzvy Rodina a mladí IV. Cílem výzvy je zajištění péče o děti a umožnit pečujícím osobám zapojit se na trhu práce.

Datum vyhlášení výzvy MAS

25. 11. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

25. 11. 2019, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

25. 11. 2019, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 12. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

Podporované aktivity

1.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)

1.2 Příměstské tábory

1.3 Dětské skupiny

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

 400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

 1 479 849,88 CZK

Finanční alokace výzvy

1 479 849,88  CZK

Dokumentace k výzvě:

Text výzvy

Příloha č. 1 – Etický kodex

Příloha č. 2 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3 – Popis podporovaných aktivit

 Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele se bude konat dne 26. 11. 2019 v kanceláři MAS (bližší informace viz pozvánka).

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Seminář pro příjemce

Seminář pro příjemce dotace se bude konat dne 22. 7. 2020 v kanceláři MAS (bližší informace viz pozvánka).

Pozvánka

Prezentace

Seznam přijatých žádostí v rámci výzvy

Seznam přijatých žádostí o podporu

Zápisy z jednání výběrových a rozhodovacích orgánů MAS

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Programového výboru