OPZ – 2. výzva – Rodina a mladí I

UZAVŘENÁ VÝZVA

Cílem opatření výzvy je vytvoření dostatečných možností umístění dětí do předškolních a mimoškolních zařízení tak, aby umožnili rodičům rychlé zapojení na trhu práce.

Datum vyhlášení výzvy 

16. 10. 2017

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

16. 10. 2017, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

16. 10. 2017, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

16. 11. 2017, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

24

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2020

Podporované aktivity

A. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)

B. Příměstské tábory

C. Dětské skupiny (pro veřejnost, podniková)

D. Vzdělávání pečujících osob

Dokumentace k výzvě

Text_2.Výzvy_Rodina_a_mladí

Popis podporovaných aktivit

Příloha_2_Hodnocení_projektu

Příloha_3_Etický_kodex

Zápisy z jednání výběrových orgánů MAS

Prvotní hodnocení Výběrové komise 10. 1. 2018

Zápis Programový výbor

Prezenční listina Programový výbor

Zápis Výběrová komise

Prezenční listina Výběrová komise

Hodnotící tabulka ZŠ Komenského

Hodnotící tabulka Mladí umělci

Přehodnocení Výběrové komise dle požadavků Řídícího orgánu 3. 4. 2018

Hodnotící tabulka věcného hodnocení Příměstský tábor ZŠ Komenského

Hodnotící tabulka věcného hodnocení Mladí umělci 2018

Zápis a prezenční listina Výběrové komise

Přehodnocení Programového výboru dle požadavků Řídícího orgánu 30. 4. 2018

Zápis_a_prezenční_listina_Programový_výbor_rodina_a_mladí

Prezentace ze semináře pro žadatele

Prezentace

Seminář pro příjemce

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře