OPZ – 5. výzva – Zaměstnanost I

UZAVŘENÁ VÝZVA

Příjem žádostí probíhal od 28. 2. do 14. 4. 2019. Cílem výzvy bylo přispívat k řešení regionální nezaměstnanosti prostřednictvím vytvářením nových pracovních míst, poradenství, rekvalifikací a dalších aktivit podporovaných výzvou.

Datum vyhlášení výzvy MAS

28. 2. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

28. 2. 2019, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

28. 2. 2019, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

14. 4. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

4 742 000 CZK

Finanční alokace výzvy

4 742 000 CZK

Dokumentace k výzvě

Text výzvy Zaměstnanost I.

Příloha 1_Etický kodex

Příloha č. 2 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha 3_Popis podporovaných aktivit

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Seznam přijatých žádostí v rámci výzvy

Seznam přijatých žádostí o dotaci

Zápis z jednání výběrových orgánů MAS

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Programového výboru