OPZ – 7. výzva – Zaměstnanost II

UZAVŘENÁ VÝZVA

Dne 24. 9. 2019 byl zahájen příjem žádostí o podporu v rámci výzvy Zaměstnanost II. Cílem výzvy je přispívat k řešení regionální nezaměstnanosti prostřednictvím vytvářením nových pracovních míst, poradenství, rekvalifikací a dalších aktivit podporovaných výzvou.

Datum vyhlášení výzvy MAS

24. 9. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

24. 9. 2019, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

24. 9. 2019, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

15. 11. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

 400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

3 228 275 CZK

Finanční alokace výzvy

3 228 275 CZK

Dokumentace k výzvě

Text výzvy Zaměstnanost II

Příloha č. 1 – Etický kodex

Příloha č. 2 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3 – Popis podporovaných aktivit

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele se bude konat dne 30. 9. 2019 v kanceláři MAS (bližší informace viz pozvánka).

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele