Pozvánka na exkurzi “Učíme se od sousedů-Slovensko”

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS kraje Vysočina o.p.s. pořádá akci “Učíme se od sousedů – Slovensko” zaměřenou na výměnu zkušeností a poznatků MAS kraje Vysočina o.p.s. a dvou slovenských MAS. MAS Vršatec a MAS Strážovské vrchy nabídnou ukázku úspěšných projektů tematicky zaměřených na PRV, které byly realizovány na jejich území či v blízkém okolí v programových obdobích 2007–2013/2014–2020. Dále budou prezentovány další projekty realizované metodou LEADER.

Exkurze se uskuteční v termínu 29. 7. – 31. 7. 2019.

Přihlášky účastníků jsou přijímány do 22. 7. 2019 prostřednictvím e-mailu kralovska-stezka@centrum.cz

Podrobnější informace včetně programu jsou k dispozici v pozvánce ZDE.