Otevřena výzva MAS IROP – Sociální podnikání

Od pondělí 3. 6. 2019 přijímá MAS žádosti o podporu v rámci výzvy IROP – Sociální podnikání. Výzva podporuje podnikatelské subjekty, a to jak vznik nových sociálních podniků, tak i rozšíření aktivit stávajících sociálních podniků. Mezi podporované aktivity výzvy patří výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků. Žádosti o podporu lze podávat do 25. 8. 2019.

Veškeré informace k výzvě jsou zveřejněny na webu MAS ZDE. V případě zájmu si lze také domluvit osobní konzultaci, a to prostřednictvím e-mailu kralovska-stezka@centrum.cz či tel. 774 709 322.